Polemika: Arch.Design reaguje na úvahu „Jak se staví hnusný dům“ autora Martina Reinera

Prosinec 20, 2020 | autor: Ivo Kovalík | Foto: Unistav Construction a.s.

BRNO - Úvaha „Jak se staví hnusný dům“ od spisovatele Martina Reinera nad proměnami podoby projektu Ponávka Tower vyvolal řadu reakcí včetně polemiky od zpracovatele Dokumentace pro stavební povolení kanceláře Arch.Design. Autorem textu, který redakce přetiskuje, je Ing. Ivo Kovalík, jednatel kanceláře Arch.Design s.r.o.

V článku Martina Reinera „Jak se staví hnusný dům“, o projektu bytového domu Ponava Tower v Brně, uveřejněném na archspace.cz 3.12.2020 (původní text zde), se objevují nepřesnosti a formulace, které neodpovídají skutečnosti, proto považujeme za nutné z pozice zpracovatele Dokumentace pro stavební povolení reagovat. 

Společnost Arch.Design získala zakázku na zpracování projektu pro stavební povolení v roce 2018, tedy v době, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí. Toto rozhodnutí definuje umístění objektu na pozemku, jeho výšku, objem, dispoziční řešení a další závazné parametry. Stavba, která byla územním rozhodnutím povolena, byla navržena ve spolupráci ateliéru Adam a ateliéru Tecl. Arch.Design v dalším stupni projektování tyto základní parametry neměnil a ani by to dle platné legislativy nebylo možné. 

Nevíme, jak autor dospěl k následujícímu tvrzení, že „Poté, co mají investoři v rukou důležité územní rozhodnutí a mohou začít projektovat, rozloučí se s Pavlem Martykánem. Důvod? Poté, co nenápadně navýšili objem stavby, trvají nyní na tom, že v projektu, na kterém architekt pracuje několik let (a který se, připusťme, už moc nepodobá jeho původnímu návrhu), se musí zásadně změnit vnitřní dispozice domu. Rychlý nárůst cen bytových jednotek vede investory k tomu, aby podstatně navýšili počet bytů velikosti 1+KK, které jsou aktuálně nejvýnosnější. To architekt odmítá…“ 

Je nepředstavitelné, že by investoři „nenápadně“ navýšili objem stavby bez vědomí projektanta, který je autorem dokumentace pro územní rozhodnutí. Rovněž odmítání změn dispozice nemohlo být důvodem ke změně projektanta, protože k žádné změně skladby bytů oproti územnímu rozhodnutí nedošlo a ani takováto změna nebyla po naší kanceláři požadována. Tento fakt je patrný z porovnání půdorysů z platné dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla zadáním pro práci společnosti Arch.Design na dokumentaci pro stavební povolení.

Půdorys ze stupně územní rozhodnutí
Půdorys ze stupně stavebního povolení

 

V rámci dokumentace pro stavební povolení nebyly měněny kategorie či velikosti bytů, došlo pouze k upřesnění nedořešených návazností z dokumentace pro územní rozhodnutí. Jednalo se o drobné úpravy v rámci dispozic tak, aby byly dodrženy normou požadované parametry, například oslunění bytů, požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení, z řešení technického zařízení objektu apod., které obvykle nejsou řešeny v dokumentaci pro územní rozhodnutí. Skladba bytů v objektu zůstala tedy shodná s předcházejícím projekčním stupněm, zpracovaným ateliérem Adam a ateliérem Tecl.

Úprava vzhledu fasád měla několik důvodů. Jednalo se především o vyřešení normou stanoveného oslunění bytů, které nebylo ve stupni územního rozhodnutí důsledně řešeno. Vedle toho Investor změnil svoji představu o vzhledu objektu, řešení teras a lodžií, objekt však zůstal objemově i výškově totožný s vydaným územním rozhodnutím.

Závěrem krátké shrnutí. Projekt vypracovaný kanceláří Arch.Design není v rozporu s platným uzemním rozhodnutím. Věžovitý charakter objekt ztratil již ve stupni územního rozhodnutí, ještě před vstupem Arch.Designu do projektu, objem i výška jsou ve stavebním povolení totožné s návrhem z dokumentace pro územní řízení. V rámci dokumentace pro stavební povolení se neměnily kategorie bytů, nedošlo k navyšování počtu bytů kategorie 1+kk. Názor M. Reinera, který považuje objekt za „králíkárnu pro bohaté“, ponechám na individuálním uvážení, ale neověření pravdivosti uváděných skutečností před uveřejněním je při nejmenším zarážející.

Autor: Jan Gerych

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies