Chybík+Krištof „odbaví“ brněnskou Zvonařku do 21. století

Jeden z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně se dočká modernizace od architektonického studia Chybík+Krištof. Pokud vše půjde, realizace začne v 3. čtvrtletí 2018, hotovo má být do konce roku 2019.

Ústřední autobusové nádraží Zvonařka si zachová svoji charakteristickou tvář a přitom nabídne přívětivější prostor pro cestující i dopravce. Staticky unikátní stavba přivítá denně více než 25 000 cestujících ze všech koutů republiky i Evropy. „Cílem návrhu je celková modernizace, především zvýšení funkčnosti, přehlednosti a estetické sjednocení prostoru nádraží. Zvonařka se nachází v části města přímo navazující na potenciální rozvojovou lokalitu Jižní centrum,“ uvedl architekt Ondřej Chybík.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_Zvonarka_vizualizace00001

„Předpokládáme realizaci ve třech etapách. První etapu, úprava podstřešení a jeho osvětlení bychom chtěli dokončit na podzim příštího roku. Další etapou je demolice stánků a vybudování nové odbavovací haly. Třetí etapou je pak přednádražní prostor a parkování pro osobní auta. Vše by mělo být dokončeno do konce roku 2019," upřesnil místopředseda představenstva firmy ČSAD Brno holding Antonín Grund.

V blízkém okolí se nachází nákupní centra, administrativní budovy a rozsáhlé nezastavěné pozemky s plánovanou zástavbou smíšenými funkcemi. Významným aspektem, který zástavbu nejbližšího okolí ovlivní, je možný přesun hlavního vlakového nádraží města Brna. Řešení nového vzhledu nádraží vychází ze dvou nejvíce charakteristických prvků– z nástupišť a zastřešení.

„Lineární uspořádání nástupišť velmi výrazně určuje charakter nádraží. Nový návrh nabídne cestujícím lepší orientaci a přehlednost, architekti použili barvy a jasné členění bez zbytečných bariér. Sestava barevných pásků prostupuje celé území, zvedá se místy až ke konstrukci střechy, a skrývá tak pod sebou novou výpravní budovu. Ocelovou konstrukci zastřešení, která je technicky i funkčně unikátní v celoevropském měřítku, návrh zachovává,“ popsal architekt Michal Krištof. Konstrukce velkoryse překrývá celý prostor nástupišť o velikosti standardního městského bloku, zatímco horní plocha zastřešení slouží jako velkokapacitní odstavné parkoviště pro autobusy.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_Zvonarka_situace

Ani otázka provozu neušla pozornosti tvůrců návrhu. „Ve studii jsme zaměřilu na lepší průchodnost nádraží a logické členění provozu. Přibyla příčná komunikace pro pěší, aby byla nástupištěpohodlně přístupná z nové výpravní budovy při ulici Zvonařka,“ uvedl Chybík. Samotné platformy svým rozšířením poskytnou cestujícím komfortnější prostor s potřebným mobiliářem

Na povrchu nádraží se potkají barvy vlajek všech zemí Evropy, konstrukce zastřešení se rozzáří tisíci páskami LED svítidel, kterými bude očištěná a nově natřená nosná příhradovina opatřena. LED svítidla navíc budou navádět cestující k aktuálně přijíždějícím spojům.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_Zvonarka_00001

„Takto upravený veřejný prostor najednou získává charakter a identitu v celém rozsahu a funguje konečně jako celek. Nová Zvonařka by měla splňovat všechny požadavky na moderní autobusové nádraží 21. století,“ popsal Krištof.

Architekti mají vysoké ambice, společně s iniciátorem projektu Svatoplukem Bartíkem a investory ČSAD Brno holding, a.s., chtějí brněnské Zvonařce navrátit její důležitost a majestát reprezentativního veřejného prostoru.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_portrait_Foto_Ondrej Sury9

Po úspěchu s letním pavilonem na Moravském náměstí a showroomem MY DVA si tímto architektonické studio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers připíše další brněnskou realizaci.

Autor: Jiří Hloušek

Šéfredaktor blogu archSPACE je fotografem, textařem a obdivovatelem dobré architektury. Absolvent FSS MU – Mediální studia a žurnalistika.