Zelená střecha chladí a šetří

Studie Mendelovy univerzity a Nadace partnerství zveřejněná v Brně 26. června ukazuje významný vliv rostlin na snižování teploty povrchu měst. Zeleň na střeše navíc snižuje náklady na chlazení budov.

Projekt inicovala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně spolu s Nadací Partnerství a Norwegian Institute of Bioeconomy Research, který jej financoval. Cílem je rošířit povědomí veřejnosti o vlivu vegetace na klima. To se v posledních letech vyznačuje nevyrovnaností – záplavami na jedné, extrémními suchy na druhé straně.

Projekt na třech případech ukazuje vliv vegetace na mikroklima města a význam nízkoenergetických budov jako šetrné architektonické perspektivy. Sledována byla Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Pouzdřanská step a Hrubý Jeseník. Technika zaznamenává průběh počasí a u vybraných stromů vodní bilanci.

IMG_4231_resize

Otevřená zahrada

V Otevřené zahradě Nadace Partnerství je možné porovnat odezvu vegetace (dřevin a travního porostu na zelené střeše jedné z pasivních budov) na průběh počasí s chováním energeticky pasivních i klasických budov. V těchto budovách je detailně sledována spotřeba energií, vody, výroba tepla a elektrické energie.

Jde o unikátní zdroj informací, který nastiňuje, jakým směrem by se mělo ubírat chování civilizace. „Výsadba dřevin, budování nízkoenergetických budov pro snižování spotřeb primárních energií, využívání obnovitelných zdrojů nebo zakládání zelených střech pro snižování teploty povrchu a zadržování odtoku z přívalových srážek jsou možnými a funkčními cestami pro zmírňování klimatických extrémů v urbanizovaných územích. Na zvýšený zájem o účinné řešení problematiky chlazení budov poukázal v loňském horkém roce raketový prodej klimatizací,“ uvedl ředitel Nadace Partneství Miroslav Kundrata.

Meziroční srovnání

Vliv vegetace na utváření příznivějšího mikroklimatu města dokládá sledování vodní bilance (výparu vody – transpirace) čtyř javorů mléče a zelené střechy pasivní budovy v období od 1. až 11. srpna 2015 (horké a suché léto) do 1. až 14. července 2016 (normální, srážkově bohaté léto).

V modelovém období roku 2015 odpařily javory za jeden den průměrně 3,2 l ∙ m−2 (litrů vody na jeden metr čtvereční plochy průmětu koruny), spotřebovaly energii 2,2 kWh ∙ m−2 a využily při tom 44,7 % globální radiace. V roce 2016 dosahoval ve sledované části roku průměrný denní výdej vody u stromů 5,4 l ∙ m−2, spotřeba energie při tom dosahovala 3,7 kWh ∙ m−2 a využití globální radiace činilo 79,3 %.

Travní porost na zelené střeše odpařil v prvně sledovaném období průměrně 4,5 l ∙ m−2 (litrů vody na jeden metr čtvereční plochy), spotřeboval energii 3,0 kWh ∙ m−2 a využil tak 59,9 % globální radiace. V roce 2016 odpařil 2,8 l ∙ m−2, spotřeboval energii 1,9 kWh ∙ m−2 a využil tak 43,4 % globální radiace. Z výsledků je patrné, že vliv rostlin na snižování teploty aktivního povrchu je velmi významný.

IMG_4235_resize

Spotřeba energie

Toto srovnání doplňuje měření spotřeby energie na ochlazování tří sledovaných staveb:
budova A - klasická zděná budova, chlad z klimatizace, chlazení na 23 °C, plocha 460 m2
budova B - rekonstrukce zděné budovy na pasivní budovu, chlad z tepelného čerpadla, chlazení na 23 °C, plochá střecha, plocha 1 000 m2
budova C - pasivní budova, novostavba, chlad z tepelného čerpadla, chlazení na 26 °C, zelená střecha, plocha 1 000 m2

1.–11. srpna 2015 1.–14. července 2016
Budova A Budova B Budova C Budova A Budova B Budova C
Energie na chlazení (kWh ∙ m−2 ∙ den−1) 0,101 0,227 0,094 0,121 0,214 0,073
Spotřeba elektrické energie (kWh ∙ m−2 ∙ den−1) 0,049 0,034 0,014 0,047 0,032 0,012
Náklady (Kč ∙ m−2 ∙ den−1) 0,198 0,127 0,053 0,172 0,12 0,045
Budova A Budova B Budova C
Roční náklady na chlazení (Kč ∙ m−2) 11,36 9,39 3,76

„U klasické budovy chlazené klimatizací je spotřeba energie a s ní spojená ekonomická nákladnost nejvyšší. Provoz rekonstruované pasivní budovy chlazené tepelným čerpadlem je již o něco výhodnější, ale ani tato budova nemůže konkurovat pasivní budově se zelenou střechou, ve které je spotřeba energie zcela nejnižší,“ konstatoval Kundrata.

Data a výsledky měření vegetace jsou k dispozici online. Můžete se také podívat, kolik energie spotřebuje Otevřená zahrada v daný okamžik.

 

Více o Otevřené zahradě, Nadaci Partnerství, MENDELU a Norských fondech.

Autor: red

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies