Zaha Hadid v Praze stát bude, sklízí nadšení i kritiku

Revitalizace brownfieldu kolem Masarykova nádraží v Praze vzbuzuje emoce několik posledních let. Vítězný návrh zesnulé architektky Zahy Hadid se však přece jen uskuteční. Komplex po 7 letech vyjednávání získal územní rozhodnutí. 

 

PRAHA - Projekt revitalizace pozemků v okolí Masarykova nádraží v Praze vzbuzuje nadšení i kritiku už nekolik let. Ambice na přestavbu brownfiledu však postupně dostává konkrétnější podobu. „V roce 2014 Penta vyhlásila mezinárodní soutěž, kterou vyhrála Zaha Hadid. Urbanistická studie byla zároveň na požadavek IPRu (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pozn. redakce), vycházela ze snahy řešit využití celého území ze všech možných pohledů,“ popisuje tiskový mluvčí Penta Investments Ivo Mravinac

Projekt podpořil také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, „První dva administrativní objekty, které jsou navrhovány v prostoru mezi ulicí Na Florenci a kolejištěm, a které jsou zároveň v nejpokročilejší fázi projektové přípravy, dotvoří chybějící uliční frontu ulice Na Florenci, což považujeme za přínosné. Dotvoření uliční fronty v tomto místě není přitom snadný úkol, kterého se však architekti dle našeho názoru zhostili správně. Dotvoření hodnotila pozitivně také monitorovací mise UNESCO na jaře loňského roku,“ vysvětluje pro archSPACE Mgr. Marek Vácha, tiskový mluvčí institutu. 

 Projekt má i své odpůrce

Vítězný návrh však nenadchl každého. Kriticky ho hodnotí Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. „Navrhovaná zástavba je nepochopením podstaty památkového území. Je to cizorodý prvek. Může být velice moderní, ale měřítko vnitřního členění je pro ochranu památkového města rozhodující. O tom nemá projekt Zahy Hadid ani zdání,“ míní Ing. arch. Marie Švábová, víceprezidentka asociace, a dodává: „Podstata identity památkového města spočívá jak v kulturních památkách, tak v jejich urbanistickém postavení, které zajištuje neregistrovaná zástavba. Ta může buď podporovat urbanistické postavení památek, nebo jim může škodit. V tomto případě je navržená zástavba v rozporu s měřítkem Pražské památkové rezervace. Zásadně a nevratně ji poškozuje. Takové stavby jsou pro ni smrtelným nebezpečím.“ 

Penta v reakci na námitky procházela v posledních letech dlouhým vyjednáváním. „Je třeba získat kolem 50 souhlasných vyjádření odborných útvarů, uskutečnily se stovky konzultací s odbornými útvary magistrátu, s IPRem, vývoj byl dlouhý, bolestný. Trvalo to 7 let, nakonec jsme ale dospěli ke kompromisu. Snížila se výška, změnilo se opláštění, členitost, snížil se také počet parkovacích míst,“ popisuje Mravinac. 

První fáze projektu se bude soustředit na budovy v ulici Na Florenci, jeho součástí je také přestřešení současného kolejiště, na kterém Penta plánuje vybudovat průchozí park. „Nad kolejištěm vznikne veřejně přístupná platforma s parkově upravenými plochami – zcela nový typ veřejného prostranství nad kolejištěm, který dosud nemá v Praze obdoby. Přestřešení kolejiště Masarykova nádraží umožní dnes tolik scházející pěší propojení ulic Na Florenci a Opletalova, ale třeba také s křižovatkou U Bulhara skrz veřejně přístupné atrium budoucího hotelu v nároží Hybernské ulice a severojižní magistrály,“ vysvětluje Vácha. Přestřešení by také podle Mravinace mělo zabránit tepelnému ostrovu, kterého se odpůrci obávají. 

Snaha o realizaci projektu Masaryčka spojuje nyní slibně pokračuje. „Komplex polyfunkční budovy dostal po 7 letech velkého vyjednávání územní rozhodnutí. To je velký uspěch, tím je rozhodnuto o tom, že Zaha Hadid bude v Praze stát,“ těší se Mravinac. Společnost nyní čeká vyřizování stavebního povolení.