Už po deseti minutách strávených v lese se začnou v našem těle dít blahodárné procesy, říká průkopnice konceptu Lesní mysli Martina Holcová

Finský koncept sebepéče a seberozvoje Lesní Mysl představuje krátká cvičení využívající poznatky výzkumů o vlivu prostředí lesa na naše zdraví.
Už po deseti minutách strávených v lese se začnou v našem těle dít blahodárné procesy, říká průkopnice konceptu Lesní mysli Martina Holcová

 

BRNO - Dopřát si les alespoň na patnáct minut denně. Takový je recept Martiny Holcové na zlepšení fyzického i duševního zdraví. S Lesní Myslí se poprvé setkala ve Finsku a rozhodla se ji přinést i do České republiky a předávat dál. S Martinou jsme si povídaly o pozitivních účincích pobytu v lese a i tom, kde všude se dá Lesní mysl využít. 

Co pro vás znamená les a jak ho chápete? 

Vnímání lesa se mi proměnilo poté, co jsme se ve Finsku díky Sirpě Arvonen seznámila s konceptem Lesní mysli. Sirpa vlastně celý tento koncept vymyslela. Říkala mi tehdy, že dopisuje knihu o tom, proč je dobré chodit do lesa. Prvně jsme si říkala, že to přece ví každý, že být v lese je skvělé. A když jsem pak přijela zpět do České republiky, uvědomila jsem si, že ve mně zůstala myšlenka, zvědavost či chuť dopřávat si les denně. Nečekat na sobotu, na neděli, ale hledat způsob, jak se do lesa dostat téměř každý den, byť jen na chvilku. Vytvořila jsem si pro sebe takové motto I patnáct minut denně v lese má smysl” a už jsem si to nenechala vzít. Věděla jsem, že je to dobré. 

Pro mě les znamená určitou celistvost. V lese jsem celá, nic mi nechybí. Znamená to oddechnutí, zklidnění, ztišení. Možnost se nadechnout. Mizí nedůležité myšlenky, připadá mi, že tam snadno dosahuji čistoty a jasnosti myšlení. Záleží i na rozpoložení, ve kterém do lesa přicházím. Někdy to trvá déle než se vnitřní hovor nebo stres, který člověk řeší, uklidní. Ale nakonec k tomu vždycky dojde. 

Přijde mi, že les je vlastně takový dobrý parťák. Je to místo, kam člověk může přijít, ať se děje cokoli. Děje a rytmy tam probíhají bez ohledu na to, co se děje ve společnosti, co se děje mně samotné. Nacházím tam obrovskou inspiraci, úžas, údiv nad tím, co tam vidím. K čemu se dá přivonět, na co se dá sáhnout. Je to něco krásného. Něco, za co můžeme být vděční. A cvičení Lesní mysli toto všechno prohlubují. Zároveň ale vyžadují vnitřní práci se sebou i chápání sebe sama. 

Mohla byste mi, prosím, představit koncept Lesní mysli?

Je to koncept sebepéče a seberozvoje založený na krátkých cvičeních nefyzického charakteru. Někdo si představuje, že bude například dělat dřepy nebo kliky, ale o to se nejedná. Cvičení trvají od dvou tří minut, ty delší složitější tak deset patnáct minut. Provádějí se ideálně v prostředí lesa, ale zároveň je člověk může dělat v lese ve své představě. Nebo si pomoci pohledem na fotografie přírody doma, když nemůžete ven. Ta cvičení jsou ze tří oblastí a dohromady vedou k tomu, aby člověk trénoval životní rovnováhu. Aby pak v době, kdy mu není tolik dobře, měl načerpáno do zásoby, měl hezké představy či vzpomínky. 

Lesní mysl je hodně o tréninku, není to o tom, že jdete jednou do lesa a tam vás osvítí a prozřete. Spíš spočívá v péči o sebe, v tom, že se člověk vrací a ta cvičení zkouší znovu a trénuje. Tím prohlubuje určitou dovednost, kterou si zvolil. Může se například chtít více naučit soustředit nebo si dá za cíl dokázat ohlédnout se za pracovním týdnem a vyhodnotit, za co je rád a kde může příští týden třeba udělat nějakou malou změnu, aby to dopadlo lépe. 

Lesní mysl má tři kořeny, zaprvé je to schopnost ztišit se a soustředit, být v přítomnosti teď a tady (oblast mindfulness), druhý kořen je odvaha a umění klást si otázky (oblast life coaching)  a odpovídat si na ně. Poslední částí je umění hledat v sobě a okolo to krásné, dobré. Za tím je oblast pozitivní psychologie. 

Tyto tři kořeny jsou vtělené do cvičení, která Lesní mysl nabízí. Můžete si je nakombinovat na míru, udělat jedno cvičení nebo třeba pět, podle toho, jak máte čas a co v daném okamžiku potřebujete. 

Element lesa hraje v celém konceptu zásadní roli, jak přesně?

Domnívám se, že většina lidí intuitivně ví, že v lese je nám dobře, je to naše přirozené prostředí vzhledem k tomu, že jsme také součástí přírody. Ta cvičení se v lese dělají lépe než v místnosti. Kdybychom se například teď rozhodly přemýšlet o tom, za co jsme v životě vděčné, tak se ty myšlenky lépe rozproudí a rozprostřou v lese než v místnosti. To je vyzkoušené a celá Lesní mysl je podložená vědeckými výzkumy, které se zabývají vlivem přírody na duševní i fyzické zdraví člověka. Rozhodně se nejedná o ezoteriku. 

Tyto výzkumy jasně prokazují, že jen po deseti patnácti minutách pobytu v lese se začnou v našem těle dít mimoděk fyzické i duševní procesy, které jsou blahodárné. Začíná se snižovat krevní tlak, snižuje se hladina stresu, naopak se zvyšuje aktivita imunitního systému. Les nám pomáhá zotavit se z únavy a má pozitivní vliv na psychiku. 

Existuje i řada výzkumů, které ukazují, že lidé, mající na dohled z domu zeleň, umírají později než ti, kteří zeleň v dohledu nemají. Nebo, že jsou lidé daleko víc motivovaní chodit ven, když mají blízko dostupný park nebo městskou zeleň. Mají větší tendenci se víc o sebe starat, jít se projít. Ve chvíli, kdy tato možnost chybí, jejich motivace vyjít ven a věnovat se fyzickému pohybu venku je menší. 

Outdoorová cvičení mají obecně větší potenciál obnovy a zdraví. Platí pro ně také, že u nich lidé zůstanou déle než u cvičení v interiéru. Ukázalo se to i během koronaviru, kdy nic moc jiného než jít ven nezbylo. Spousta lidí pocítila to blaho, že si našla cestu do lesa. 

Narazila jsem také na výzkumy, které ukazují, že v lese můžeme být více sami sebou. Nepotřebujeme hrát nějakou roli. Les člověka přijme takového, jaký je. Stačí tam jen být. 

Musíte v lese být sami, aby na vás takto ozdravně působil? Záleží na tom, zda jste v lese sami nebo s někým?

Prospěšné je obojí. Lesní mysl se může praktikovat i v malých komorních skupinách, vznikne tam další rozměr bohatosti sdílení ostatních lidí. Přináší to krásná setkání a obohacující pohledy na věc. Ale jiný prožitek je, když jste sami. Někteří lidé nemají v lese rádi přítomnost ostatních,  je to pro ně samo o sobě natolik intenzivní, že prožitek mají raději sami pro sebe. 

Vy pořádáte i kurzy Lesní Mysli. Jaké typy kurzů vypisujete?

Dělám workshopy na zakázku, šité na míru, a také pro veřejnost (v Brně třeba v rámci Brněnských dnů zdraví) a jsem jediný člověk, který tady v České republice Lesní Mysl vzdělává. To znamená, že lidé kteří chtějí metody Lesní mysli dál použít v práci pro někoho jiného nebo je chtějí zkusit nabídnout svému okolí či konkrétní cílové skupině, prochází buďto průvodcovským nebo instruktorským kurzem. Vedla jsem ale i například program pro žáky sedmé třídy soukromé školy nebo pro nejrůznější neziskové organizace zabývající se pomocí. Věnuji se i teambuildingům. 

Moje momentální aktivity se týkají téměř výhradně vzdělávání. Přicházejí kurzisté, kteří zkrátka milují les. Chtějí ho prožívat intenzivněji. Jsou to většinou vzdělaní lidé, ale z mnoha různých profesí. Přijde stavař, kouč, žena, která pracuje v ekocentru s dětmi, právnička na mateřské dovolené, učitelé, výživový poradce…

Od kolika let jsou metody Lesní mysli přístupné?

Cvičení praktikují i učitelé se svými žáky ve škole. Znám například jednu třídu v Montessori škole tady u Brna, kde si děti Lesní mysl úplně zamilovaly. Paní učitelka, která tu byla na instruktorském kurzu, jim ji představila. Cvičení jsou při vhodně zvoleném jazyce a přizpůsobeném časovém rozvrhu přístupná dětem od útlého věku. 

Díky nim se děti dokážou účinně zklidnit. Jedna paní učitelka od Prahy mi popisovala, že cvičení s dětmi dělá. Ze začátku jejich cvičení na soustředění trvala dvě minuty, šlo o to jenom si třeba zavřít oči, poslouchat, být v lese. Zpočátku je to pro děti těžké, ale je to o tréninku, tato paní učitelka se s dětmi dostala od dvou minut až na hodinu. To mě hodně překvapilo. 

Děti takto trénují soustředění, což se jim pak ve škole určitě hodí. V této roztěkané době nejen ve škole.  

Uvedete mi, prosím, nějaký konkrétní příklad cvičení, aby si to čtenáři lépe představili?

Je náročné vybrat jedno cvičení, bez zázemí celku to může působit až moc jednoduše nebo dětinsky. Většinou se začíná cvičeními, která pomohou člověku se ztišit a zklidnit. Opřete se o strom a jen vnímáte svůj dech. Nebo se opřete o strom a soustředíte se na to, že je jste opření o strom a co všechno to pro vás znamená. Jaké to je o něco, o někoho se opřít. Další z cvičení například spočívá v tom, že si zavřete oči a zkoušíte se tři minuty soustředit pouze to, co slyšíte. Zkoušet maximálně využít sluch. Anebo si vybrat nějaký detail v přírodě a zase maximálně využít svůj zrak, pozorovat určitý předmět, třeba kůru stromu. Zkoumat tak, jako přirozeně zkoumají svět děti. 

Pak mám také moc ráda cvičení zaměřené na starosti. Když máte v hlavě chaos, pocit, že ve vás víří příliš mnoho myšlenek a nevíte kudy kam a jak to rozmotat. Rozhlédnete se po lese, zohnete se, vezmete si nějaký klacek a položíte ho před sebe. Řeknete si, že je to nějaká starost, myšlenka. Potom vezmete další klacek, představíte si, že je to další starost a položíte kousek pod to. A tak dále. Vznikne vám takový klacíkový seznam starostí, se kterým se dále pracuje. Následně si vezmete ten první klacek, podíváte se na něj, zamyslíte se, zda už máte s podobnou těžkostí nějakou zkušenost v životě. Možná zjistíte, že už v sobě máte řešení, že jste něco takového už někdy zažili. A že jste to už jednou zvádli a máte dovednost, kterou můžete i tentokrát využít, jen jste na to zapomněli. 

Ještě mám moc ráda cvičení Strom vděčnosti. Zastavíte se, vyberete si očima nějaký strom, který vám padne do oka, a zkusíte ho pomyslně ozdobit, co větev, to “ozdoba”, tedy představa něčeho, za co jste rádi a vděční. Zjistíte pak, že i když třeba zrovna nemáte dobrý den, tak je pořád spousta věcí, které fungují a za které jste rádi.  

Pod celou Lesní myslí pramení myšlenka, že máme možnost věci měnit, stavět se k nim jinak, nově. Mám na dveřích kanceláře svůj oblíbený citát Jedna z největších svobod, které máme, je vybrat si, jak se k věcem postavíme”. O tom je i Lesní mysl. Můžeme proměnit sami sebe, úhly vnímání, hledat nové cesty. 

Zajímá mě, zda ve filozofii Lesní mysli hraje roli to, jestli je les aktuálně zelený, šťavnatý nebo je takový holý a méně barevný jako teď v zimě. Říká se přece, že zelená uklidňuje. 

Nad tím jsem vlastně nepřemýšlela. Určitě jinak působí jarní les, přeskočí na vás bujení a rašení, zelená dělá blaho našim očím. Ale zároveň zimní les je jednodušeji přehlédnutelný, není tak zarostlý, máte lepší možnost vnímat třeba kontury stromů. Nabízí zase něco jiného, jinou inspiraci a podněty, je tam vlhko, jiné vůně, teď sněží, bude vonět sníh. Les i v zimě má určitě podobné účinky jako na jaře. Ne stejné, ale stromy tam stojí, můžete do lesa vyrazit a bude vám tam dobře. 

Jak vnímáte město? Dokážete tam být?

Ano, určitě. Já miluju Brno pro to, co tam vzniká, kulturu, možnost setkávání, ale zároveň vnímám větší potřebu to kompenzovat lesem. Anebo to udělat tak, abych i ve městě si našla kousek nějaké zeleně. Projít se přes park. Píšou mi i lidé, kteří mají za sebou kurzy Lesní mysli, že vnímají přírodu potom všude. Všímají si i malého mechu rostoucího na zídce. Promění se perspektiva toho, co kde vidíte. Stromy ve městě pro mě představují takové malé útočiště. 

K tomu, abyste pocítili blahodárnost přírody a lesa, pokud tam nemůžete, stačí i pohled z okna do zeleně nebo fotografie. Četla jsem o výzkumech, které ukázaly, že pacienti v nemocnici, kteří měli možnost dívat se do zeleně nebo na fotografie přírody, šli z nemocnice dříve domů. Pomohlo jim to rychleji se uzdravit. 

V České republice je aktuálně více instruktorů Lesní mysli, rozšířila se tu poměrně rychle, je to tak? 

Instruktory najdete po celé České republice, máme je uvedené na webu. Moc mě to těší, na to, že tady před osmi lety neexistovalo nic a já sama jsem se s Lesní myslí setkala ve Finsku někdy roku 2014. Mám radost z toho, kam až se to u nás dostalo a co všechno už se událo a těším se na to, co se bude dít. Pro svou jednoduchost se Lesní mysl dá použít téměř všude. 

Lesní MyslDalší články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies