Těžký balet: fenomén prostoru v G99

Ti, kteří navštívili v polovině dubna vernisáž výstavy Oldřicha Moryse v galerii G99 v Brně, se ocitli v jiném prostoru, čase i roli. Morys (1983) totiž instalacemi poukazuje na fenomén místa a prostoru v jeho mnohovrstevnaté a sociální různosti. Vytváří objekty, jež tematizují otázku prostředí a lidských příběhů v umělecké praxi.

Svým hravým přístupem vytváří otevřenou strukturu – platformu, především však jde o rozmýšlení povahy uměleckého díla. Pracuje s konkrétním místem, jeho charakterem, spektrem možností manipulace a zároveň snahou o testování jeho limitů a hranic.

image

Ve spojitosti se sobě vlastní podmanivou poetikou, nadhledem a nenuceností se jeho realizace stávají pozoruhodnou zážitkovou reprezentací. V poslední době se jeho tvorba obrací k tématu procesu vzniku uměleckého díla. Divák je konfrontován se samotným vznikem a významem díla, který se neustále vyvíjí.

V případě výstavy v Galerii G99 se návštěvník se ocitá v otevřeném „dílenském“ prostoru, který není ukončený a nenese stopy definitivního díla.

Tato otevřenost v divákovi zprostředkuje nové chápání procesu a vzniku díla v jeho proměnlivosti. Autor balancuje na hranici „divadelního“ představení, kde se vytvořené objekty stanou kulisou pro interakci s divákem a „hercem – performerem“.

image

image

K malbě díla posloužili vlasy tří dívek protažené otvory v panelu. Foto: Michaela Dvořáková

Vše se rozrůstá do divadelního představení. Závislost vystavených objektů na interakci s „herci“ sleduje výsledek změn prostředí ve výstavním prostoru.

Kompoziční schéma prostoru, objektů, herců – performerů odkazuje na jednoduchou až banální tematizaci výstavních technik při vzniku výstavy. Každý objekt je tak rekvizitou k choreografii představující proces tvorby a instalace výstavy. Nebo je člověk rekvizitou objektu? Autor se snaží o kritické a estetické zhodnocení institucionálního rámce ve vztahu k umělecké praxi.

image

Akuvrtačka pravidelně roztáčela židli s jedním z performerů. Foto: Michaela Dvořáková

Morys je jedním z nejvýraznějších absolventů brněnské Fakulty výtvarných umění za poslední léta. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout objekty a díla vzniklá během vernisáže, které se účastnila řada performerů, stejně jako její záznam.

Oldřich Morys Těžký balet

do 6. 8. 2014
Dům pánů z Kunštátu,
Dominikánská 9, Brno
(út–ne 10–18h)
Vstupné 80/40 Kč
www.dum-umeni.cz

Autor: red