Renovace kláštera spojila pobytové centrum pro seniory s jeslemi a školkou

Září 21, 2021 | autor: Jan Gerych | Foto: Rainer Taepper

V benediktinském opatství svaté Gertrudy z 19. století žilo už jen devět jeptišek, rozhodly se pro úpravu kláštera a vytvořily z něj vícegenerační zařízení. 

 

TETTENWEIS, NĚMECKO – Devět benediktínek už na správu 38 000 m² opatství svaté Gertrudy přestávalo stačit, a tak promýšlely změnu účelu areálu. Jejich myšlenku podpořilo setkání s Hansem Lindnerem, jenž śkrze svoji nadaci provozuje kombinované pobytové zařízení v nedalekém Arnstorfu.  

Klášter svaté Gertrudy sestává z několika budov. Nejstarší je Jonerův zámeček z konce 18. století, hlavní budova v románském stylu pochází z roku 1903 a ve druhé polovině 20. století přibyl ještě samostatný kostel a několik dalších budov. 

Nadace Hanse Lindnera je spojená se stavební firmou Lindner, která se přestavby ujala. Spolu s renovací podle požadavků památkové ochrany šlo především o novou kanalizaci, protipožární a bezbariérové úpravy. Část komplexu byla vyklizena, aby tam vznikly byty, salonky, veřejná kavárna, obchůdky a cvičební místnosti.

V areálu se postavily tři nové bungalovy a bývalá zámecká budova se dočkala rekonstrukce. Nově jsou v ní teď pokoje pro denní stacionář pro seniory. Myslelo se i na řádové sestry, které dostaly nové pokoje. 

Parkwohnstift Tettenweis

 

Autor: Jan Gerych