První ombudsmankou fakulty architektury se stane Dita Jahodová

Nová funkce má na Fakultě architektury ČVUT usnadnit sladění osobního, pracovního a studijního života. Dita Jahodová zvítězila v otevřeném výběrovém řízení a akademický senát ji doporučil děkanovi ke jmenování.
První ombudsmankou fakulty architektury se stane Dita Jahodová

PRAHA Fakulta architektury začala usilovat o zřízení institutu ombudsmana*ky jako první z fakult ČVUT.  Hlavní motivací bylo budování studijního a pracovního prostředí, které je vstřícné, férové, bezpečné a respektující. Na mnoha zahraničních (a několika tuzemských) univerzitách je role ombudsmana*ky vyzkoušenou praxí, která může pomoci vzájemnému porozumění a komunikaci potřeb v rámci instituce. 

„Jsem pyšný, že naše fakulta bude mít jako první na ČVUT svou ombudsmanku. Od této nové pozice na fakultě si slibujeme řešení akutních problémů nebo konfliktů a zpětnou vazbu pro vedení školy ohledně obecnějších potřeb v rámci akademické obce. Udělali jsme jasný a konkrétní krok směrem ke kultivaci prostředí fakulty,“ říká děkan Dalibor Hlaváček. 

Fakulta výběrové řízení vyhlásila v červnu. Dita Jahodová si mezi své cíle vytkla kultivaci debaty v otázkách prevence negativních jevů jako šikany, zneužívání moci, sexuálního obtěžování i přetíženosti a vyhoření. Rovněž chce usilovat o zavádění takových opatření, která usnadní slaďování osobního, pracovního a studijního života. Funkce se ujme od ledna 2023.

„Na FA ČVUT bude mít ombudsmanka roli převážně mediační a poradní. Měla by být k dispozici jak studujícím, tak zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se na ni mohou obrátit. Doufáme také, že vhled do situace ombudsmance umožní rozpoznat potřeby a nejčastější problémy lidí na fakultě, a že se bude podílet na návrzích funkčních a koncepčních možností řešení,“ přibližuje fungování institutu ombudsmanství Klára Brůhová z Komise pro rovné příležitosti.   

Mgr. Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Do roku 2018 působila jako interní doktorandka na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU, externě vyučovala na katedře genderových studií FHS UK a pracovala jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Věnovala se LGBTIQ problematice, intersekcionalitě genderu a etnicitě ve vzdělávání a tématům spojeným s péčí, stigmatizací a sociálním vyloučením.

„Ráda bych také rozvíjela a prohlubovala spolupráci s Komisí pro rovné příležitosti FA a poradnami CIPS ČVUT. Zároveň bych chtěla navázat spolupráci s dalšími ombudsmany a ombudsmankami z DAMU, FAMU, Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK. V rámci prevence se budu podílet na organizaci a realizaci seminářů a workshopů,“ dodává nová ombudsmanka.

Je zakládající členkou Genderové expertní komory ČR a podílela se na vzniku Standardu genderového auditu. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako expertka na analýzy rovného odměňování žen a mužů a jako nezávislá konzultantka. Má zkušenosti s realizací genderových auditů v akademickém prostředí i u zaměstnavatelů ze soukromé a státní sféry.

FA ČVUT

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies