Zelené střechy v Brně, díl 2.: Jaké jsou podmínky pro udělení dotace?

V minulém díle jsme si představili dvě skupiny žadatelů, kteří mají nárok na příspěvek na zelenou střechu. Tentokrát se podíváme na kritéria, která musejí splnit, aby byla dotace udělena.
Zelené střechy v Brně, díl 2.: Jaké jsou podmínky pro udělení dotace?

V minulém díle jsme si představili dvě skupiny žadatelů, kteří mají nárok na příspěvek na zelenou střechu. Tentokrát se podíváme na kritéria, která musejí splnit, aby byla dotace udělena.  

 

Pokud pomýšlíte na příspěvek na zelenou střechu, plánujte projekt tak, abyste naplnili všechny nutné podmínky. Není jich mnoho, ale pro schvalovací proces jsou zásadní. Jak na to, aby vám peníze zbytečně neutekly?

Jak jsme psali už minule, zelená střecha musí být realizována na území Brna a žádat o dotaci může buď vlastník nemovitosti nebo jím zplnomocněná osoba. Pokud podáte žádost, dávejte si pozor na to, aby se majetkoprávní vztahy nezměnily – žadatel musí zůstat vlastníkem nemovitosti až do okamžiku vyplacení přislíbené částky.

Udržitelnost 5 let

Další podmínkou je rozloha. Zelená střecha musí mít minimálně 10 metrů čtverečních a maximálně 1 000. Může být samozřejmě i větší, ale nad tento rámec už se dotace nevyplácejí. Zeleň přitom plochu musí pokrývat nejméně z 80 %. U zbytku prostoru se počítá s chodníčky, kačírkem nebo dalšími technickými prvky.

Zelená střecha, zdroj: www.zivestavby.cz

Střecha musí být navržena tak, aby byla udržitelná minimálně po dobu 5 let. Na umělou závlahu raději zapomeňte, prospívat musí jen z dešťových srážek. Požadavkem je také dodržení standardů pro navrhování, provádění a údržbu, které jsou dostupné na www.ekodotace.brno.cz.

Všechna kritéria jsou platná pro obě skupiny žadatelů. Rozcházejí se pouze v jediném bodě – v případě podnikatelských subjektů jsou podporovány stavby bez platného oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu.

Zelená střecha, zdroj: www.zivestavby.cz

Přílohy a náležitosti žádosti o dotaci

  • Projektový záměr – skladba zelené střechy, základní návrh půdorysu
  • Položkový rozpočet projektu – uznatelné náklady v něm určují výši požadované dotace
  • Na mapě KN zákres půdorysu zelené střechy
  • Výměra zelené střechy
  • Fotografie před realizací jasně prokazující současný stav střechy
  • Souhlas majitele nemovitosti (zajišťuje žadatel)
  • Čestné prohlášení vlastníka, že záměr je v souladu se základními požadavky na stavby podle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb.
  • Odborný posudek autorizované osoby ČKAIT o způsobilosti stavu stavebních konstrukcí pro dodatečnou realizaci zelené střechy

Rok a půl na realizaci

Pokud je žadatel úspěšný, musí celý projekt zrealizovat, dokončit a vyúčtovat do 18 měsíců od přislíbení příspěvku. Na tuto dobu se totiž město zavazuje rezervovat pro něj přislíbenou částku. Pokud uchazeč termín nestíhá, o dotaci přijde. V některých případech ale může požádat Odbor životního prostředí města Brna o prodloužení lhůty. Je třeba jej kontaktovat výhradně písemně a před uplynutím původních 18 měsíců.

Zelená střecha, zdroj: www.zivestavby.cz

Po ukončení realizace žadatel vytvoří závěrečnou zprávu, která obsahuje krycí list se základními identifikátory stavby, stručný popis realizace, položkový rozpočet, fotografie z realizace (jednotlivé vrstvy, celkový pohled) a v případě realizace svépomocí doklad o účasti na instruktážním semináři.

Povinnosti úspěšného žadatele

Dotace se po podpisu smlouvy vyplácí na bankovní účet do 30 dní. Jejímu příjemci vzniká nová povinnost – každý rok po dobu 5 let musí elektronicky dokládat fotografii zelené střechy. Posílá se dvakrát ročně, v květnu a říjnu.  

 

VÍCE K TÉMATU ZELENÉ STŘECHY

Jakou roli hrají zelené střechy v ochlazování měst se dočtete v článku „Česko zaspalo. Měli jsme začít stavět zeleně už před 15 lety, říká odborník“.

Informace ke kategoriím žadatelů a výši příspěvků najdete ve článku „Zelené střechy v Brně, díl 1.: Kdo může zažádat o příspěvek?“.

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies