Certifikace, které se zabydlely v Česku, 1. díl: BREEAM

Nároky na moderní budovy neustále rostou, nové stavby dnes musejí naplňovat celou řadu požadavků po technické, environmentální i sociální stránce. Zvlášť pro administrativní projekty jsou vysoké standardy samozřejmostí. A nejen ty. Nutností je zelenou sta
Certifikace, které se zabydlely v Česku, 1. díl: BREEAM

Nároky na moderní budovy neustále rostou, nové stavby dnes musejí naplňovat celou řadu požadavků po technické, environmentální i sociální stránce. Zvlášť pro administrativní projekty jsou vysoké standardy samozřejmostí. A nejen ty. Nutností je zelenou stavbu také certifikovat, a zvýšit tak její prestiž. Jednou z nejpopulárnějších metod je BREEAM, která objekty posuzuje v 10 různých kategoriích od energie až po vnitřní prostředí. Chcete se o ní dozvědět víc? Pak jsme právě pro vás připravili menšího průvodce, ve kterém si britskou certifikaci představíme. Dočtete se zde:

 

 

Co je to BREEAM

BREEAM je zkratka pro Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Jde o jednu ze dvou nejrozšířenějších metod užívaných ke zhodnocení kvality a šetrnosti budovy. Tou druhou je LEED, kterou si představíme v samostatném článku.

Certifikát BREEAM vznikl na půdě Velké Británie a popisuje vliv objektu na životní prostředí. Posuzuje stavbu komplexně v 10 kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda.

Každá je rozdělená na několik podoblastí, ve kterých lze posbírat omezené množství bodů. Konečné skóre se pak propočítává z počtu získaných bodů a jejich váhy. Výsledkem procesu je certifikát potvrzující úroveň „zelenosti“ budovy.

Kontrolu a posuzování veškeré dokumentace provádějí kvalifikovaní a licencovaní odborníci, tzv. BREEAM Assessors. Setkat se ale můžete i s tzv. BREEAM Advisory Professional, což je konzultant, který investorovi a projekčnímu týmu pomáhá v celém procesu a vysvětluje jednotlivá kritéria manuálu.

V České republice našly uplatnění 3 mezinárodní manuály, které se zaměřují na jednotlivé typy projektů. Jde o BREEAM International New Construction (2016) pro nové budovy, BREEAM International Non-Domestic Refurbishment (2015) pro rekonstrukce a BREEAM In-Use International (2015, revize 2016) pro stávající objekty.

Butterfly Karlín (Praha) usiluje o získání certifikace BREEAM Excellent. Zdroj: TZ Němec s.r.o.

Klasifikace

BREEAM má 5úrovňovou hodnotící stupnici: Pass, Good, Very good, Excellent a Outstanding. Ta platí pro všechny manuály použitelné v ČR.

Je otázkou, nakolik se certifikát nižší úrovně Pass nebo Good investorovi vůbec vyplatí. Certifikace je totiž poměrně nákladná. Kromě konzultantů a projektantů platí investor také poplatky Organizaci BRE za registraci a následné hodnocení projektu. Zároveň platí, že se na certifikaci nevztahují žádné dotace, tudíž nelze očekávat jakoukoli finanční podporu ze strany státu.

Podle námi osloveného BREEAM AP, Petra Kociána z Dekprojektu, jsou certifikáty na takto nízkých úrovních spíše výjimkou. „Je to vždy na rozhodnutí investora. I v takových případech ale vidíme v certifikátu určitý přínos,“ dodává Petr Kocián.

Proč se pustit do certifikace

Jedním z největších přínosů je získání konkurenční výhody na trhu nemovitostí a zvýšení atraktivity stavby. Nelze také opomenout úspory, které vyplývají z provozu certifikovaného objektu. Certifikační systém totiž „tlačí“ investory do efektivnějších řešení, které se z dlouhodobého pohledu projevují v nižších ročních nákladech. „Sem patří třeba úspory na spotřebě pitné vody či vytápění,“ popisuje Petr Kocián.

„Těch výhod je samozřejmě mnohem víc. BREEAM manuál například klade velký důraz na vnitřní prostředí budov. Jedná se o akustiku, tepelný komfort, kvalitu vzduchu, návrh denního a umělého osvětlení. Nebo dopravu, a to jak z hlediska veřejné dopravy, tak z hlediska alternativních systémů jako jsou car sharing nebo stanice pro elektromobily,“ dodává.

Blox (Praha) dosáhl úrovně Outstanding, zdroj: www.bloxoffices.cz

Specifika BREEAM

Hlavním rysem metody je to, že pracuje s českými i evropskými normami a předpisy. Body nejsou přidělovány za pouhé dodržení minimálních požadavků, ale za jejich překročení. Vzhledem k tomu, že se tato oblast neustále mění, se i manuál BREEAM přibližně každé 3 roky aktualizuje, aby reflektoval aktuální situaci.

To má vliv na objekty v kategorii In-Use. Certifikát BREEAM In-Use totiž platí jeden rok a je možné jej prodloužit pouze dvakrát. Pokud dojde po prodloužení ke změně manuálu, je nutné provést certifikaci znovu a podle aktuální verze. U ostatních kategorií (nové budovy a rekonstrukce) aktualizace nehrají v procesu roli. Pokud je projekt zaregistrován k certifikaci, je již zafixována verze manuálu aktuální k datu registrace.

Vhodné je začít co nejdříve

Petr Kocián doporučuje certifikaci zahájit již v začátcích projektu. „Pokud se pro ni investor rozhodne, měl by se obrátit co nejdříve na BREEAM Assessora nebo BREEAM AP. Některé body se získávají již od raných stádií vývoje projektu a pokud investor nemá s certifikacemi zkušenosti a nejsou provedeny některé úkony, nedosáhne na ně. Je pak nutné je získat v jiných a mnohdy dražších oblastech certifikace, nebo je v krajním případě nutné se smířit s horším výsledným hodnocením,“ vysvětluje Petr Kocián.

Enterprise Offce Centre (Praha) získal certifikát BREEAM Excellent. Zdroj: http://www.enterprise-prague.cz

Certifikace In-Use

BREEAM In-Use je mezinárodní online metoda pro zhodnocení a certifikaci stávajících objektů, kromě těch určených k bydlení. Má tři nezávislé části, které lze vypracovat samostatně: Asset Performance, Building Management a Occupier Management. První se týká fyzického stavu budovy, druhá jejího provozu a třetí finálního užívání.

Většinou se objekty certifikují v prvních dvou částech. Certifikace je platná jeden rok a je možné ji dvakrát prodloužit, pokud nedošlo k významným změnám na objektu, jeho systémech nebo managementu. Část Building Management je možné certifikovat až po roce užívání. Do systému se totiž zadávají údaje o spotřebě médií v objektu, které přinese až provoz.

 

 

 

Tento článek vznikl ve spolupráci s:

Ing. Petr Kocián (DEKPROJEKT s.r.o.)

BREEAM AP / LEED koordinátor
Projektant

www.atelier-dek.cz

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies