Neon je klasika, v neonech žiji od roku 72, říká Jana Slováčková Burianová

Jak se vyrábí neony? Na proces výroby neonového osvětlení jsme se ptali Jany Slováčkové Burianové z firmy NEON Burianová.
Neon je klasika, v neonech žiji od roku 72, říká Jana Slováčková Burianová

Jak se vyrábí neony? Na proces výroby neonového osvětlení jsme se ptali Jany Slováčkové Burianové z brněnské firmy NEON Burianová.

 

BRNO - Mít svůj vlastní neon se stalo trendem velké části kaváren, restaurací i barů. Neony jsou součástí uměleckých instalací a své využití našly i v průmyslu. Do jejich výroby i kouzla nás zasvětlila Jana Slováčková Burianová, vedoucí brněnské firmy NEON Burianová. 

Je v neonových osvětleních opravdu neon? 
Ano. Otázkou je, co si představujete pod pojmem neon. Protože neonové trubice se plní dvěma plyny - buďto čistým neonem, a potom svítí červeně, nebo směsí neonu s argonem, která svítí modře. Takže ve všech neon je. 

Zátiší v dílně
Zátiší v dílně


Jak se neonové osvětlení vyrábí?
 
Nejprve je třeba namalovat, co zákazník chce. Od zákazníka obyčejně dostanu grafiku, ve speciálním programu ji upravím tak, aby byl návrh vyrobitelný. Pro skláře z toho vytvoříme výkres v poměru 1:1. Sklář pak dostane skleněné trubice a nakroutí je pod kahanem do požadovaného tvaru. 
Co se týká barvy neonu, dříve se používala metoda, při které se trubice vypláchla a následně vyštěrchala skleněnými kuličkami, aby se z vnitřní strany sklo zdrsnilo. Na to se nanášel takzvaný sintrační prášek, který vytváří barvu. Dnes už se prodávají i trubice nasintrované. 

Ohýbání skleněné trubice, foto archiv firmy
Ohýbání skleněné trubice, foto archiv Jany Burianové


Po natvarování se z obou stran trubice nataví elektrody. Z jedné je pevná, z druhé má elektroda skleněnou trubičku, kterou se celá trubice napojí na pumpu. Pumpa vytáhne veškerý vzduch, v trubici vznikne vakuum, a následně se do ní naplní požadovaný plyn. Vše se zataví, aby plyn neodcházel ven. Trubice se poté musí dát pod vysoké napětí, začne se pomalu rozsvěcovat, až se rozsvítí celá. 

Čerpačka v dílně skláře, foto archiv firmy
Čerpačka v dílně skláře, foto archiv Jany BurianovéNeony fungují na
vysokonapěťový transformátor. Hodnota transformátoru se musí přesně spočítat, závisí na délce skla, počtu elektrod a vysokonapěťových kabelů. Od toho se odvíjí hodnoty voltů i miliampér. Neonové trubice se následně zapojí do okruhu, který začíná a končí vstupem do vysokonapěťového transformátoru. Aby vše bylo bezpečné, na elektrody dáváme ještě silikonový návlek, který izoluje vysoké napětí.

V této fázi už je neon hotový?
Od skláře neon převážíme ještě k nám, abychom ho doupravili. Zatmavujeme místa, která nemají svítit, například elektrody, které vždycky svítí modře, nebo překlady. Následuje instalace. 

Instalace neonu u zákazníka, foto archiv firmy
Instalace neonu u zákazníka, foto archiv Jany Burianové


Neonové osvětlení působí dost křehce, zároveň je často umístěné v exteriéru - co všechno by mělo vydržet? 
Trubice mají vlastnosti jako kterékoliv jiné sklo. Například neonové trubice na domě jsou vlastně celkem tenké trubky, mají malý odpor vzduchu a vítr je jen tak nerozbije. Nevím, o tom, že by byl takový vítr a takové kroupy, že by nám to pomlátilo neony. To by asi muselo být opravdu extrémní počasí. 
S trochou nadsázky, když chcete trubici rozbít, musíte vzít kladivo, když ji nechcete rozbít, tak to rupne jedna dva. Murphyho zákon tady funguje. Vzpomínám si, že kolegové dělali realizaci v Ostravě a podařilo se jim prasknout jednu trubici. Tehdy tam byli přes noc a volali mi. Já jsem hned nechala ve sklárně vyrobit novou, vzala jsem ji a jela za nimi do Ostravy. A vzhledem k tomu, že znám naše montéry, kteří mají věčně hlad, po cestě jsem jim koupila řízky. Ti vykukové vždycky od té doby říkají, že rupnou nějakou trubku, abych dovezla řízky. Máme tu veselo. 

Neon na brněnské kavárně Trafika
Neon na brněnské kavárně Trafika


Kolik let takový venkovní neonový nápis vydrží? 
Dokud se nerozbije. Samozřejmě jako u každého světelného zdroje intenzita záření časem klesá. Stejně tak u zářivek, žárovek, LED osvětlení. Pokud se dejme tomu po deseti letech rozbije jedna trubka a nahradí se novou, nová září více než ty ostatní. 
Abych vám to vysvětlila, není to tím, že by plyn z trubice unikal, je tam zatavený a jakmile se jednou rozsvítí, plyn neuteče. Před nedávnem jsme odinstalovali nápis z roku 1972 a stále svítil. Čím méně se neon vypíná, tím má větší životnost. 

Vyřazený nápis
Vyřazený nápis v dílně


Jak je to s oblibou neonů v průběhu let? Dají se vysledovat trendy v osvětlení? 
Trendy se mění. Před řekněme 10 lety přišly LEDky, všechno se najednou dělalo v LEDkách, byl to velký boom. Vyzdvihovala se nízká spotřeba a údajná vysoká životnost. Tenkrát se tvrdilo, že vydrží 20 nebo 50 let, v současné době už jsou ale první ledkové nápisy vesměs zničené, protože zkrátka už nesvítí. 
Za posledních 4 až 6 let se vrací neon zpět. Zatímco dříve se jím spíše prosvětlovaly nápisy, teď se neonové trubice nechávají holé, aby byly vidět. Vcelku zajímavé bylo období po revoluci, v devadesátých letech jsme měli projitý nejeden veřejný dům. Tehdy totiž v každém z nich svítily neony. 

Nová expozice v UMPRUM Brno
Nová expozice v UMPRUM Brno


Čím si vysvětlujete, že se vrací obliba neonů? Vaše neony svítí v mnoha brněnských kavárnách i restauracích, jsou součástí uměleckých expozicí. 
Jednak je to klasika a jednak neonová trubice svítí ze všech stran. Vydává pěkné plné světlo na vlnové délce, která neničí oči a dá se do ní příjemně dívat. 
Neonové osvětlení má skvělé vlastnosti, využívá se například i na vysokých komínech, jsou to ta červená světla nahoře. Na jedné straně neoslňují, zároveň svítí do dálky a jsou dobře vidět. Trubice jsou dělané z čirého skla naplněného čistě neonem. 
V současné době se začíná dělat takzvaný LED neon, ten ale s neonem nemá nic společného, jen ho má imitovat. Bohužel ale oslňuje a navíc svítí jen z některých stran, protože je v plastu. Na mě to působí jako levná čínská výroba. Samozřejmě má LED neon své aplikace, neříkám, že je špatný ale my ho neděláme, chci zůstat u té klasiky. Děláme klasický neon. 

Trubice, která se využívá na vysokých komínech
Trubice, která se využívá na vysokých komínech


Kolik firem vyrábějících neonové nápisy po České republice najdeme? 
Kromě té naší vím ještě o jedné. Dřív byly všechny svítící nápisy prosvětlené neonem, protože zkrátka nic jiného nebylo. Jen zářivky a neony, přičemž zářivky se nedají kroutit, takže všechna písmena se dělala z neonu. Když se na trhu objevily LEDky, najednou se přestaly využívat sklárny, takže se pozavíraly. V současnosti, co vím, tak jsou v republice dvě sklárny. Skláři, to je dnes chráněné zboží, protože těch, co to skutečně umí, je v republice málo. 

 

Dílna skláře, foto archiv firmy
Dílna skláře, foto archiv Jany Burianové


Vaše firma získala v roce 2021 Ocenění Milana Gregůrka v soutěži Duhový paprsek za osvětlení Paláce ARA v Praze na rohu ulice 28. října a Perlové. Na vašem webu píšete, že jste použili téměř půl kilometru neonových trubic. To musela být náročná zakázka
.  
Milan Gregůrek ještě za totality pracoval v neonech, tentokrát to byl podnik OZAP, Obchodní zařízení Praha, pobočka Zlín. Po revoluci si zařídil firmu, která dodává zařízení pro neonové reklamy, dodávají  trubice, trafa,... Bohužel v loňském roce zemřel, velmi si vážíme jeho ocenění. 
Oceněnou zakázku jsme realizovali od roku 2018, skoro dva roky. Na neon se dokonce dělala speciální barva tak, aby odpovídala původní. Neonové zařízení funguje na 5 stmívačů, má jednotku, která řídí intenzitu záření. Tu jsme vytvářeli na požadavek Magistrátu města Prahy, aby se intenzita světla dala regulovat.  

Jak jste osvětlení přepravovali? Trubice se ohýbaly přímo na místě? 
Ne, to není možné, všechno sklo se musí ohýbat v dílně. Trubice jsou ovšem 3 metry dlouhé, museli jsme si kvůli tomu koupit nové auto. Převáželi jsme je v takových rakvích vyrobených z OSB desek. Montéři museli náklad vypodložit, aby se o cestě nerozbil. 
Neonové osvětlení se v případě obchodního domu Ara řešilo souběžně s rekonstrukcí celé budovy, a proto trvalo déle než obvykle. Oprava budovy šla až na skelet, veškeré instalace se dělaly nové. 
V určité fázi  jsme tam museli roztahat vysokonapěťové kabely. Když jsme po pár týdnech přijeli, čekalo nás nepříjemné překvapení. Zedníci při pracích měli totiž za úkol vytrhat vše staré. A nedošlo jim, že tyto instalace jsou nové, že mají zůstat. Měli jsme tam už osazené trubky trafa, přijeli jsme a všechno bylo jinak. Našli jsme kabely vytrhané, zazdili nám některé vysokonapěťové transformátory a hledali jsme, kde co máme.  

Palác ARA, foto archiv firmy
Palác ARA, foto archiv Jany Burianové


Jak vlastně neon přichytíte ke zdi a zapojíte? 
Je to vždy na dohodě se zákazníkem. Ideální stav je, když máme v rámci stavební připravenosti instalovány ohebné trubky, takzvané husí krky, které vedou z místa osazení vysokonapěťových transformátorů do místa neonových trubic. Montéři využívají výkres 1:1, pomocí kterého si navrtají příchytky na stěnu. Následně instalují neonové trubice a přesně je zapojují do jednotlivých okruhů podle projektu. 

Vyráběli jste repliku nápisu na proslulý brněnský Hotel Avion od Bohuslava Fuchse. Tam práce probíhaly jak? 
Vytvořili jsme přesnou kopii podle dochovaných dokumentů, použili jsme technologicky stejné řešení. Jedná se o plechovou plastiku, do které jsou zapíchnuté elektrody, i plastiku jsme vyrobili novou. Měli jsme k dispozici původní nápis, kam už mezitím někdo nacpal plastové trubky s žárovičkami. 
Podobně jsme postupovali i v případě brněnské Muzejky. Z budovy jsme odstranili původní nápis ze 60. let a přivezli ho k nám do firmy. Písmena se v tomto případě znovu malovala, protože chyběla dokumentace. Grafička si celý nápis vyfotila, přenesla ho do počítače, omalovala, vytiskla a nakonec srovnala kontury, aby odpovídal originálu. 

Brněnská Muzejka
Brněnská Muzejka


Dá se v případě takových starších nápisů poznat stáří neonu? Podle čeho? 
Například podle elektrod. Nejstarší, které vám mohu ukázat, jsou elektrody ruční výroby, ty se vyráběly cca kolem roku 1952. Následně začala v 60. a 70. letech elektrody vyrábět Tesla. V současnosti používáme elektrody italské. 
Aby neon svítil, musí být v trubicích rtuť. U těch starších měl sklář lahvičku se rtutí, vždy kápnul, množství nebylo moc přesné. V současné době jsou normy přísnější, v elektrodě je kapsle s menším ale dostatečným množstvím rtuti. V momentu, kdy se z trubice vytáhne vzduch, kapsle praskne, takže jakmile se do ní vpouští plyn, rtuť už v trubici uvolněná je. Evropská unie chtěla zrušit i tyto kapsle, což by znamenalo velmi rychlé klesání intenzity záření. Naštěstí toto neprošlo a naše neonové trubice nemají zkrácenou životnost.

Elektrody od nejstarší po současný model
Elektrody od nejstarší po současný model


Výroba svítících reklam je specifický a ne úplně běžný obor. Jak jste se k neonům dostala?  
Já v neonech žiju od roku 1972, moje maminka pracovala v podniku, tenkrát se jmenoval Pragoneon, pak se přejmenoval na OZAP. Byla to jediná firma tady v Brně, která dělala světelné nápisy. Chodila jsem za ní do práce, znáte to. 
Po revoluci založilo pět z bývalých zaměstnanců OZAPu firmu Neon Brno, která fungovala asi deset let. V momentu, kdy se dostali do důchodového věku, firma skončila. Mamince se tehdy do důchodu ještě nechtělo a založila firmu vlastní, tenkrát se jmenovala Vlastimila Burianová - NEON. Já jsem s ní začala pracovat asi před dvaceti lety, v roce 2002. 
Maminka si zrovna netyká s počítačem, takže během půl roku jsem k ní přešla. Musela jsem se naučit grafiku, elektriku, a vše potřebné. Teď je maminka v důchodu, řídí místo firmy tatínka, a my jedeme dál. 

Pavel Korbička: Space of Perception - Telegraph Olomouc
Pavel Korbička: Space of Perception, Telegraph Olomouc

 

NEON Burianová, s.r.o.

Web: NEON Burianová

FB: NEON Burianová

Foto: Tereza Oprchalová

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies