Nápad na bydlení pro bezdomovce? V billboardových domech

Červenec 24, 2014 | autor: red

Slovenská společnost Designdevelop přišla s velmi originálním řešením problematiky lidí, kteří jsou bez domova. Projekt Gregory by rád přinesl bydlení v takzvaných billboardových domech.

image

Města jsou billboardovou reklamou nákladnou na zbudování zahlcená, jejich provoz a pochopitelně pronájem jsou nákladné. Gregory přináší optimalizované konstrukční řešení s minimálními náklady na provoz bytové jednotky, které nebude problém uhradit z pronájmu reklamy.

image

„Fenomén bezdomovců je v posledních letech velmi rozšířený. Jeho řešení je komplexním problémem a najít optimální řešení vyžaduje koordinaci sociologických, sociálně psychologických a administrativních zkušeností.

image

Prioritou projektu je najít optimální alternativu pro řešení existenčních otázek lidí bez domova ve spojením s využitím billboardových objektů s reklamními plochami,“ říkají autoři projektu.

Konstrukce objektu je co nejednodušší a nejefektivnější, motivací je samozřejmě úspora nákladů.

image

Projekt Gregory je vytvořený jako „open source“, do kterého můžou zasahovat jak architekti, designéři a umělci a vytvářet nové konstrukční a dispoziční alternativy a bezplatně je šířit dál.

image

Nezisková platforma je volně dostupná pro každé město a prostor bez nárok na honorář.

image

Zdroj: www.projectgregory.com

Autor: red