Mickey Mouse tváří v tvář nacismu: Helnwein vystavuje v Albertině

Velmi explicitní díla kontroverzního Gottfrieda Helnweina obsadila celé patro vídeňského muzea Albertina. Rozsáhlá výstava velkoformátových maleb hyperrealisty tam bude ještě měsíc. Připomíná pětasedmdesáté narozeniny umělce.
Mickey Mouse tváří v tvář nacismu: Helnwein vystavuje v Albertině

VÍDEŇ  Umění často nenavozuje jen povznášející pocity. Některá díla konfrontují. Nesou naléhavá sdělení. Jako plátna rakouského umělce Gottfrieda Helnweina, jehož obrazy bez skrupulí poukazují na problémy společnosti. Nezasvěceným napoví drobný text upozorůjící na explicitní grafický obsah před vstupem do prostor výstavy. Málokdo ale tuší, co přesně se v něm bude odehrávat, jakmile mu umělec svými hyperrealistickými velkoformátovými malbami nastaví zrcadlo a tematizuje znepokojivé motivy bolesti, zranění a násilí, například diktátorských režimů. Témata i myšlenka využít umění jako médium přenášející univerzální, konkrétní zprávu takřka komukoliv vzešly z autorova pozoruhodného životního příběhu.

Šedé, poválečné každodenno

Gottfried Helnwein často začíná svá vyprávění u dětství. Narodil se po konci druhé světové války ve Vídni, městě, jehož každý kout odrážel otřesné okolnosti předchozího dění. Nikdo o nich ale nemluvil. Umělec vzpomíná, jak už od raného dětství cítil, že se společností je něco jinak. Nepamatuje si prý, že by slyšel někoho se smát, zpívat, žil ve světě pozbývajícího barev a pohybu. Když ale pátral po důvodech, nikdo mu nechtěl odpovídat.

S poválečnými soudy se o okolnostech začal dozvídat z novin. Snažil se zjistit co nejvíce, zároveň s ním ale nově nabyté informace vnitřně otřásaly. Jako on se prý cítilo mnoho jeho vrstevníků. Dospívajících tvořící generaci, která cítila silný vnitřní rozpor se vším, co ta předchozí zastávala. A nejen proto, aby se od nich vymezila.

S vědomím všech válečných zločinů, především těch páchaných na dětech, se Helnwein obrátil k umění. Ne pro jeho estetické kvality, ale z přesvědčení, že mu umožní sdělit přesně to, co potřebuje. Chtěl společnost konfrontovat s otřesnými fakty. Přiznává, že prostřednictvím tvorby také hledal spravedlnost. Pak si také začal všímat reakcí okolí, které obrazům dávaly další rozměr. 

Svět potřebující relevantní umění

Obrazy v nadživotní velikosti jsou technicky tak dokonalé, že diváka kompletně vtahují do scén a pomocí rozměrů vytváří dočasnou realitu plnou prožitků. Izolovaností subjektů na černém pozadí však výjevy často realitu popírají. I když Helnwein naprosto ovládl umění malby, jako umělec se necítí. Spíš využívá možností uměleckého prostoru k přenášení významů, které se těžko vejdou do vět. Artikuluje své pohnutky, které potřebuje dostat pryč z mysli. Proto zprvu nečekal, že by jeho díla mohla zajímat i ostatní. Vše se změnilo s první výstavou v San Franciscu, které ani z důvodů nastupujícího digitálního věku moc nevěřil.

K jeho překvapení příchozí na výjevy reagovali velmi emotivně. Jejich reakce byly hmatatelné i viditelné. Pro některé terapeutické, pro jiné šokující. Helnweinovi se podařilo zasáhnout místa a pocity, které v lidech rezonují nehledě na dobu, zeměpisné souřadnice a kulturní příslušnost. Možná proto, že kontroverzní umělec svými malbami na hrůznosti lidského jednání poukazuje bez obalu. Možná proto, že ty největší problémy společnosti jsou univerzální. Velkoformátové malby působí i barevnou paletou a motivy. Zachycují teror v těch nejvíce vypovídajících kontrastech. Často skrze děti nebo komiksové postavičky. 


Konstrukce vlastní reality 

Právě dětská nevinnost a zranitelnost poskytují Helnweinovi možnost konfrontovat i ty nejotrlejší jedince a zasáhnout je do samého nitra. Malíř děti často zasazuje do scén se známkami násilí, krve, války, bezmoci nebo zla. Nejenže silou vjemů a soucitu Helnwein získá pozornost, také nabízí dětskou perspektivu jako výchozí bod, ze kterého lze na zlo světa pohlížet. Dětský svět bezbřehé fantazie jej totiž fascinuje, zároveň je ale v zajetí dospělého systému, který dětskou mysl často přehlíží a snaží se ji přetvořit.

Ačkoliv by se mohlo vyobrazování nevinných dětí zdát jako prvoplánové, Helnwein jej používá pro jeho univerzálnost a přesah. Pracuje s Kandinského naivním pozorovatelem, který by měl umění pochopit bez jakéhokoliv kontextu. Zároveň si uvědomuje, že část percepce se odehrává na druhé straně a je vlastní pouze divákovi. Ten často reaguje rozličně, na základě vlastních zkušeností. Což vysvětlují třeba teorie Umberta Ecca.  

Divák tak stojí tváří v tvář dětem se zavázanýma očima a zakrváceným oblečením, malým dívenkám vyzbrojeným samopalem nebo zakrvácené holčičce v uniformě. Přihlíží násilným scénám, řeší různé roviny dilemat, jako u plátna, které sdílí nacisti, svatá Marie a malé dítě – zřejmě Adolf Hitler. Další zase vyobrazují zmrzačené válečné veterány, kteří stojí na pomezí soucitu a odsouzení pro jejich válečné zločiny. Samotnou kapitolou je pak používání postaviček Walta Disneyho, na jejichž tváři místo přátelského čekejte spíše zlomyslný úsměv předpovídající zradu a zlý úmysl.

Kritikou zla a násilí poukazuje Helnwein ještě na jednu rovinu – na rovinu kultury a její důležitosti. Předmětem jeho celoživotního studia se stalo násilí a krutost lidského pokolení, proto si všímal, že je to právě volnomyšlenkářství, kreativita a svoboda projevu, které děsí všechny diktátory. Často se tak stanou prvním, co je zakazováno. Jsou to právě počiny umělců, myslitelů a spisovatelů, které přežívají navzdory tyranii a zároveň zpochybňují moc těch, kteří ji získali pomocí zla a násilí. Kreativní tvorba, v temnějších časech tolik potřebná, se totiž často stává platformou vzdoru a protiútoku. 

Přestože se Gottfried Helnwein nezdráhá očím diváků servírovat zlo v jeho ryzí podobě, zůstává prý stále optimistou. Jak totiž historie několikrát ukázala, impéria mohou padnout přes noc. Moc podle něj definuje čas, zatímco tvorba je nadčasová.

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies