Mastaby byly navržené, aby zemřelým zaručily věčné pohodlí

Předchůdkyně pyramid jsou mastaby. V Egyptě se začaly stavět už 3400 let před naším letopočtem a mnohé stojí dobře zachované dodnes.
Mastaby byly navržené, aby zemřelým zaručily věčné pohodlí

EGYPT – Staří Egypťané věřili na posmrtný život a taky mu věnovali obzvláštní péči. Věřili, že lidská duše přežije, pokud je její původní tělo uchráněno od rozkladu, takže se do něj může vracet. Počítali také s posmrtným zásobováním a příbuzní nebo kněží duším nosili jídlo či předměty praktického využití. První stavěné hrobky se jmenovaly mastaby.  

Vědci se domnívají, že inspirace k mastabě mohla do Egypta přijít z Mezopotámie, protože i tam vznikaly po polovině čtvrtého tisíciletí př.n.l. podobné stavby. Mastaba je nejčastěji obdélníkového, někdy čtvercového půdorysu a tvarem připomíná nízký komolý jehlan. Stavěly se z cihel sušených na slunci, hlína pocházela z okolí Nilu. Pohřbívali se do nich prominentní státní úředníci, hodnostáři a šlechta. 

Zdroj StarovekyEgypt.net

V podzemí mastaby se nachází pohřební komora. Může být v hloubce tří, deseti, i dvaceti metrů, nejlépe vyhloubená ve skále. Vede do ní předsíň a kolmá, příležitostně šikmá šachta. V komoře je kamenný sarkofág na rakev s mumií. Po pohřbu a uložení těla do rakve se sarkofág uzavřel, komora se znepřístupnila těžkým kamenným blokem a šachta se zasypala, aby nebožtík nebyl rušen. 

Nadzemní část sloužila jako sklad pohřební výbavy, kam se ukládaly potřeby pro posmrtný život. Potraviny a nejcennější předměty jako amulety, šperky, oblečení, zbraně a kosmetiku měli zesnulí přímo v pohřební komoře. Ve skladu se našel nábytek, nádobí, další oděvy a potraviny. Většina mastab byla už v dávných dobách vykradena, naštěstí se naskytly i případy, kdy archeologové našli cenné památky a svědectví o tehdejším životě.  

Nedílnou součástí každé mastaby je kaple pro zádušní kult. Jako jediná je otevřená, aby se v ní mohli modlit kněží a pozůstalí a přinášet oběti. Hrobka je orientovaná podél severojižní osy a zatímco sarkofág leží na západní straně, kaple naopak na východní. Součástí kaple jsou slepé dveře, kterými vchází duch zesnulého a v jižním rohu zazděná místnost s jeho sochařským portrétem. 

Asi nejblíž můžete na vlastní oči vidět Kaninisutovu mastabu ve vídeňském Kunsthistorisches Muzeu. Přesně její kapli pro zádušní kult. Nález byl učiněn v Gíze v roce 1913 a Rakousko jej odkoupilo jako příkladnou ukázku egyptské architektury. 

Od období Nové říše (1550 př.n.l.) byly mastaby nahrazeny modernějšími hrobkami, které vznikly posazením několika zmenšujících se mastab na sebe. Už se nestavěly z nepálených cihel, ale monumentálních kamenných bloků. Pojmenovali je pyramidy, ale to už je jiná kapitola. 

Kresba Christo a Jeanne-Claude

Přestože pyramidy zná, na rozdíl od mastab, dodnes snad každý, formát mastaby není mrtvý. V současnosti se připravuje největší umělecké dílo na světě, jímž se má stát právě novodobá Mastaba v podání již zesnulého uměleckého manželského páru Christa a Jeanne-Claude. 

Bulhar Christo a Maročanka Jeanne-Claude prosluli jako land-artoví umělci, charakteristické jsou jejich balící počiny, kdy zabalili např. pařížský Vítězný oblouk nebo berlínský Bundestag. Vhodné místo pro Mastabu vybrali už v roce 1979 v poušti Spojených Arabských Emirátů 160 km jižně od Abu Dhabi. Bude stát na půdorysu 300 na 225 metrů a dosáhne výšky 150 m. Místo tradičních cihel ji však bude tvořit 410 tisíc barevných ocelových barelů. Aktuálně se čeká na povolení vlády, ale plán dokončení už je stanoven na rok 2027. Stane se posledním realizovaným a prvním trvalým uměleckým dílem proslulého páru. 

Kresba Christo a Jeanne-Claude

Víte, co v překladu egyptsko-arabské slovo mastaba znamená?

a) lavice
b) židle
c) stůl

Správně je a) lavice. Je to kvůli jejich tvaru, který připomínal hliněnou lavici na zápraží venkovských stavení. Vůbec prvních egyptských staveb se dodnes dochovalo několik stovek, seskupení mastab tvoří takzvaná města mrtvých. Egypťané věřili v nesmrtelnost duše. Aby měl zemřelý bohatý posmrtný život, hrobky byly zdobené a plné darů. Nesmrtelnost těla mělo zajistit balzamování. Nedlouho po uložení zesnulého ale byla většina – hlavně panovnických hrobek – vyrabována.

Partnerem článku je největší český výrobce cihelného materiálu společnost HELUZ.

Zdroje:

StarovekyEgypt.net
Wikipedie
Travel Magazín

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies