Magic Carpets: Urban Skanzen

Červenec 10, 2018 | autor: red

První ročník projektu Magic Carpets s podtitulem Urban Skanzen zkoumá vliv cestovního ruchu a migrace na město. Přijďte se podívat na výstavu, která sleduje vliv kulturního průmyslu na život samotných obyvatel města. 

Přestože svobodné nomádství vnímáme jako základní civilizační hodnotu a respektujeme ji jako způsob osvojení si vztahu ke kultuře a tradicím různých civilizací.  Cestovní ruch, jenž objevoval kulturní rozdíly a lokální identity se mezitím přesunul na novou úroveň. Současná podoba globálního cestovně-zábavního průmyslu přepisuje vztah mezi městským ou-topos a světovou topografií. Paradoxně dochází ke zkamenění lokálních kultur a identit vedoucí k jejich homogenizaci – města se tak sobě navzájem čím dál více podobají. Jedním z důsledků takového procesu je, že skutečné rozdíly nevznikají mezi jednotlivými městy, ale uvnitř nich. Vytvářejí se nová městská centra a periferie, turistické a kulturní čtvrti. S bujením kulturních „průmyslů“ souvisí vznik odloučených lokalit a zábor veřejného prostoru. Výstava pohledem různých umělců interpretuje vliv cestovního ruchu na město a život jeho obyvatel v tomto případě centra Prahy.

Urban Skanzen: Daniela Baráčková

Zúčastněni umělci: Jan Pfeiffer, David Možný, Daniela Baráčková, Daniel Tollady a ateliér Intermedií FaVU pod vedením Pavla Sterce.

Vernisáž se uskuteční 12. 7. 2018 v 19hod.
13.7. - 3.8. 2018 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Prague Biennale Projekt: MAGIC CARPETS s podtitulem URBAN SKANZEN

Autor: red