Utopie nebo vize budoucnosti? Městský les v podání italských architektů má řešit současné problémy

Červenec 21, 2020 | autor: Martin Hlavica

Vize italského architekta Luca Curci a jeho týmu pracuje s tématy udržitelnosti městského prostředí, kde se prolínají současné technologie a komunitní styl života. 

Architektonická kancelář Luca Curci Architect vytvořila vizi vertikálního města pro 200 000 lidí. Nese název The Link. Jedním z cílů projektu je vypořádat se s hustotou obyvatel pomocí vertikální expanze. Návrh soběstačného městského lesa, který dokáže pohlcovat CO2, produkuje kyslík a zaměřuje se i na zvyšování biologické diverzity ve městě.

„Les" tvoří 4 vzájemně propojené hlavní věže, které na každé úrovni počítají se zelení a pracují s přirozeným světlem i větráním. Vertikální město slibuje svým obyvatelům zdravější životní styl včetně možnosti znovu začít vytvářet tradiční komunity.

Návrh počítá s implementací městského operačního systému s umělou inteligencí. AI by se měla starat o teplotu města, úroveň CO2, vlhkost a řídit osvětlení. Řídit by měla i obnovitelné zdroje a ukládání energie vyprodukovanou solárními panely. „Posláním projektu je boj proti rozrůstání měst a produkci nadbytečné energie, chceme naopak přispívat k tvorbě prostředí pro zdravější životní styl a lepší kvalitu ovzduší." říká Luca Curci.

Podle architektonické kanceláře bude počet lidí žijících ve městech dále narůstat, světové metropole přitom spotřebují velký podíl energie. Architekti se tak ve své vizi snaží řešit problémy změn klimatu nebo skleníkových plynů.

Zodpovědné územní plánování dle autorů může zabránit rychlému rozšiřování měst a pomoct dopravě. Rozloha má vliv na trend využívání soukromých automobilů, který vede k dalšímu znečištění a vytváří dopravní zácpy. Link pracuje s víceúrovňovým vertikálním plánováním a snaží se nabídnout možnost, jak zvětšování omezit.

Projekt kombinuje udržitelnost s hustotou obyvatelstva. Díky 300 podlažím šplhá nejvyšší budova do výšky 1 200 m. Městský systém LINK je plánován tak, aby pomocí technologií obsluhoval více než 200 000 lidí na rozloze 14 500 000 m². Zelené plochy s více než 120 0000 stromy a 2 miliony rostlin z toho pohltí 1 200 000 . Hlavní obytná věž je napojena na další tři budovy vysoké od 650 m do 850 m.

V každé budově najdeme i sociální zázemí včetně lázní, trhů, duchovních nebo kulturních center. K Linku se bude možné dostat po zemi, ať už pešky nebo pomocí elektrické dopravy, ale i letecky. 

The LINK

  • architekti: Arch. Luca Curci & Arch. Fabio Murgolo 
  • designer: Lorenzo Di Pardo
  • status: projekt
  • rozloha: 14 500 000 m²