Liberec získal proměnou lázní světový výstavní prostor

Národní cenu za architekturu Grand Prix Architektů letos získala Revitalizace Městských lázní na galerii v Liberci, kterou projektovala architektonická kancelář SIAL. Investice ve výši tří set milionů korun proměnila lázně v nejmodernější výstavní prostor v Česku.

image

Porota 21. ročníku Grand Prix Architektů se ve složení Magdalena Jetelová (Česká republika) - předsedkyně poroty Nicoló Riva (Itálie), Andrej Bulanda (Polsko), Pavol Paňák (Slovensko), Peter Kis (Maďarsko) zhodnotili výběr držitele nejvýznamnějšího ocenění takto: „Přeměnit městské lázně postavené v historizujícím stylu na přelomu 19. a 20. století, podle tehdejších typologických zásad takovýchto budov, na galerii výtvarného umění je delikátní úloha. Tento projekt inteligentně uchopil prostorový a architektonický potenciál stávající architektury, který doplňuje dalším potřebným zázemím pro novou funkci v samostatné, jednoduché hmotě nového depozitáře. Osobitě stojící tmavý hranol, v podzemí propojený s hlavní budovou, spolu s úpravami předpolí parteru, přiměřeně indikuje nové poslání historického korpusu. Jádro centrálního, víceúčelového prostoru bývalé bazénové haly v parteru se v podzemí bývalé nádrže přetváří v impozantní výstavní prostor.“

image

"Vyvážená míra pokory ke stávající historické architektuře vůči novým vstupům současného výrazového jazyka je při takovýchto úlohách zásadní podmínkou kvalitního architektonického díla. To se podařilo - vzniká celistvý soubor. Vztah historického a nového je udržený v žádoucí rovnováze. Vzájemné spolupůsobení a zároveň suverénní vztah historických a současných architektonických prvků je charakteristický od detailů po celek. Jsou přítomny citlivé, ale i oprávněně razantní materiálové rozhodnutí, kvalitně rozvážené a provedené detaily. Bezprostřední okolí souboru, jeho předpolí a veřejná zahrada jsou kultivovaně upravené.”

image

“Nová funkce, prostory a architektura tohoto projektu opět, i když jiným způsobem, oslovují současně naše smysly a mysl, stejně jak to uměly původní lázně.Tato veřejná investice a způsob, jak je realizována, je významným, smysluplným kulturním počinem.”

Vlastní podstata nového uspořádání je založena na prolínání a kontrastu starého a nového. Vše historicky podstatné tvoří rámec absorbující nové, kontrast mezi historickou substancí a současným mobiliářem je součástí práce s památkou.

Záměrem bylo přijmout historický kontext domu, zachovat vše důležité a podstatné z památkového hlediska a navrhnout možné úpravy, které umožní historickému objektu lázní pokrýt všechny nároky, které se kladou na současný provoz galerie.

image

Lázně umístěné přímo v korytě Jizerského potoka byly vybudovány Libereckou spořitelnou v rámci oslav padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. V letech 1901-2 je podle návrhu vídeňského Petra Paula Branga postavil Adolf Burger. V novorenesanční architektuře se již zřetelně projevují znaky nastupující secese.

Prostory pro stálou expozici zahrnují plošné stávající sbírky Oblastní galerie v Liberci, ale i plošný plánovaný nárůst výstavní činnosti. Celková plocha pro stálé expozice ve třech podlažích je 1350 m2. Hlavní sál Městských lázní včetně prostoru nad ním a prostorem pod původní bazénovou vanou je koncipován pro proměnné výstavy a multifunkční sál.image

Bazénový prostor je uvolněn, původní bazénovou vanu v úrovni parteru překrývá pískovaná skleněná podlaha na ocelové konstrukci, která umožňuje sekundární prosvětlení dalšího vysokého výstavního prostoru na úrovni dvora. Toto členění výstavního prostoru ve dvou hlavních podlažích s možností využití galerie skýtá řadu výstavních možností proměnných výstav s možností rozdělení na více na sobě nezávislých výstav. Celková plocha proměnných výstav ve 3 výstavních podlažích je 900m2. Další funkcí hlavního sálu s ochozem mohou být související kulturní akce, vernisáže, koncerty a přednášky.

Vstupní prostory pro návštěvníky jsou identické s hlavním vstupem do bývalých lázní, na vstupní halu navazují prostory pro informace a možnosti zakoupení vstupenky a prodej katalogů, šatna, prostor dětského koutku, museum café, bookshop. Na tyto prostory je napojen centrální komunikační návštěvnický provoz se schodištěm a pobytovou odpočivnou galerii.

Administrativní prostory vlastní galerie jsou situovány v příčném západním křídle, lektorská pracoviště v bývalé kotelně jsou rozšířena o dětský workshop.image

Výstavní prostory v rekonstruované budově Městských lázní jsou doplněny o novostavbu depozitáře při Masarykově ulici. Depozitář je kompaktní stavba respektující uliční čáru s výškou odpovídající římse Městských lázní. Vstup je navržen na úrovni přízemí z Masarykovy ulice, ve vstupním podlaží najdeme kancelář správce, badatelnu, pokoj pro dočasné ubytování a prostory pro velín a ostrahu.

Dvě další nadzemní výškové úrovně zahrnují depozitáře, prostory pro restaurátory a fotoateliér.  V podzemních podlažích jsou situovány prostory pro zásobování, techniku, expedici, dílnu včetně lapidária a zápůjček. Obě podzemní podlaží umožňují propojení se stávajícím objektem Lázní. Řešení fasád vychází z celkového konceptu galerie a to v dialogu historického původního jazyka se současným tvaroslovím částí nových. Depozitář má jednoduchou racionální hmotu se zavěšeným obkladem z horizontálně kladených kovových odlitků (hliníkové, lité do pískové formy).

image

Novým prvkem je expoziční plato obepínající historickou budovu lázní a depozitáře ze strany ulic Masarykova a Vítězná, plocha je navržena z broušeného betonu s výraznou příměsí bílého kameniva do směsi. Expoziční plato zároveň sjednocuje novou a historickou budovu v jednotný celek.

Galerijní veřejná zahrada s dřevěnými palubami, kamennou zahradou a volně umístěnými sochami na zelených plochách představuje rozšíření galerie do exteriéru.

Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt
Místo: Liberec
Klient: Statutární město Liberec
Uživatel: Oblastní galerie v Liberci
Generální projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Autor: Jiří Buček
Spoluautoři: Jan Duda, Filip Horatschke, Helena Hlávková
Spolupráce: Petr Čihák, Jana Hlavová
Hlavní inženýr: Karel Novotný
Stavební řešení: František Bielik, Petr Dolenský, Josef Franc, Vlastimil Schneider
Statika: Zdeněk Dřevěný, Vít Šrámek, Jiří Švarc
Zahradní úpravy: Kateřina Tomanová
TZB: SIL, Elcenter, Rais, Elproinvest
Požární řešení: Jan Trafina
Informační systém: Studio Najbrt
Generální dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice, TDI, Investing CZ
Studie: 2009
Projekt: 2010- 2011
Realizace: 2011- 2013
Užitná plocha: 10 400 m2
Obestavěný prostor: 46 400 m3
Náklady: 300 mil. korun bez DPH

Foto: Ivan Němec

Autor: red

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies