Kancelářská krajina od studia Chybík+Krištof pro Lesy ČR

Nikoli poslední pozoruhodnou prací studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers je vítězný návrh administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové. Čím nadaní mladíci z Brna upoutali mezinárodní porotu? Novostavba nahradí stávají
Kancelářská krajina od studia Chybík+Krištof pro Lesy ČR

Nikoli poslední pozoruhodnou prací studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers je vítězný návrh administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové. Čím nadaní mladíci z Brna upoutali mezinárodní porotu?

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_1

Novostavba nahradí stávající provozní areál společnosti na rozhraní obytné zástavby a lesa. Koncept je založen na myšlence znovuzalesnění místa, do kterého vkládá dvoupodlažní pětiprstou stavbu, jež vrůstá do lesa; les zároveň prorůstá do budovy. Přidanou hodnotou má dát návrhu naučná stezka „loop“, která probíhá lesoparkem v reakci na tvar budovy.

Chybik + Kristof Architects & Urban Designers_Lesy_cz10

„Při prohlídce areálu jsme zabrousili i do hradeckého lesa a ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít notebook mezi stromy a pracovat v klidném prostředí lesa. Na této myšlence jsme založili náš návrh – chtěli jsme vytvořit transparentní, ale zároveň dostatečně intimní a reprezentativní prostředí a pro nové administrativní centrum LČR jsme zvolili radiální koncepci uspořádání kanceláří kolem centrálního atria, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy,“ popisuje koncepci architekt Ondřej Chybík.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_portrait_Foto_Ondrej Sury1

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_portrait_Foto_Ondrej Sury5

Jednotlivé kancelářské úseky jsou rozmístěny do pěti „prstů“ reprezentujících pět samostatných provozních celků, které jsou vůči sobě pootočeny o 45 ° a stýkají se v ústředním atriu, do něhož je orientován také hlavní vstup do budovy. Vstupní předprostor je definován dvěma vystupujícími objemy v podobě hlavního konferenčního sálu a jídelny s kantýnou, jež spolu s atriem představují hlavní společenský uzel budovy.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_3

Do atria jsou rovněž soustředěny další společenské funkce jako zasedací a školicí místnosti nebo knihovna a je zde umístěn výchozí bod naučné stezky, která začíná na střeše budovy prezentací objasňující principy trvale udržitelného lesního hospodářství, pokračuje sjezdem po skluzavce zpět do atria a následně s několika zastávkami obíhá celou budovu. Dvoupodlažní atrium s recepcí je prosvětleno pomocí střešních světlíků a doplněno nosnými sloupy jako reminiscencí kmenů, jež navozují atmosféru lesní mýtiny. Program návštěvnického centra je přidanou hodnotou k řešení administrativního centra a zdůrazňuje otevřenost sídla směrem k veřejnosti.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_5

Urbanismum kancelářské krajiny

Samotné kancelářské prostory pracují s urbanismem „kancelářské krajiny“ a jsou maximálně propojeny s exteriérem. V jednotlivých úsecích jsou eliminovány chodby a namísto nich jsou vkládána subcentra s ústředním schodištěm, skladovacími prostorami a kuchyňkami, které je možné využívat pro širokou paletu aktivit od pracovních schůzek až po neformální setkávání či relaxaci.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_7

Modularita konstrukce umožňuje jednak rozdělení kancelářské plochy do uzavřených buněk, jednak – jednoduchým zásahem do nenosných prvků – vytvoření spojitého kancelářského prostoru, jehož součástí se stanou také subcentra. Díky členitosti půdorysu disponují všechny prostory dostatečným množstvím přirozeného denního světla. Další pracovní místa je možné vytvořit v letních měsících v exteriéru. V suterénu budovy jsou pak umístěny doplňkové funkce jako parkování, wellness a fitness centrum, depozitáře a sklady či kuchyně a zázemí jídelny.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_10

Důležitou součástí návrhu je také koncept vegetace, na kterém architekti spolupracovali se zahradním architektem Tomášem Babkou a rakouským sdružením Breathe.Earth. Koncept vegetace pracuje s bezprostředním okolím domu, do jehož výsečí vkládá vzorník lesa reprezentující různé typy českých lesů – smrkový, bukový s jedlí, borovicový s břízou a dubový s habrem, pátá výseč – předpolí hlavního vstupu – je pojata jako reprezentativní park se vzrostlými stromy v nízce střiženém pobytovém trávníku. Navržená vegetace není pouze doplňkem domu, ale má také výukovou a rekreační funkci a díky rozličné atmosféře tvořené odlišnou barevností, texturou, strukturou a výškou rostlin přispívá k lepší orientaci v budově. Autoři při návrhu kladli důraz na to, aby cena realizace a údržby vegetace byla přímo úměrná jejímu účelu a aby byl její stav ihned po založení líbivý.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_6

Na dřevo – Lesy ČR

Novostavba administrativního sídla Lesů České republiky je navržena jako energeticky úsporná stavba, přičemž velký důraz byl kladen na maximální použití dřeva jako konstrukčního i pohledového materiálu. Nadzemní část je tvořena rámovou konstrukcí z lepených dřevěných profilů, sloupy jsou rovněž z lepeného dřeva, plné části fasády i vnitřní příčky z dřevěných kompaktních desek.

Chybik + Kristof Architects & Urban Designers_Lesy_cz11

Suterén a schodišťová jádra jsou železobetonové. Pro vytápění jsou navrženy kotle na dřevěné peletky, doplňkově je možné využít zemních vrtů a posledním zdrojem obnovitelné energie jsou fotovoltaické panely umístěné na střeše. Budova bude dále vybavena systémem řízeného větrání s rekuperací tepla, systémy na úsporu pitné vody a chytré hospodaření s dešťovými vodami, vnějším stíněním a úspornými LED svítidly, díky čemuž se bude jednat o objekt s téměř nulovou spotřebou energií. Veškeré spotřeby energií, spotřeba tepla a hospodaření s vodou budou navíc sledovány a výstupy budou v rámci edukativní funkce volně přístupné na internetu.

Chybik + Kristof Architects & Urban Designers_Lesy_cz01

Nové sídlo pro Lesy ČR – o architektonické soutěži

V polovině roku 2016 byla vyhlášena mezinárodní dvoukolová veřejná architektonická soutěž na nové administrativní centrum Lesů České republiky, jež nahradí stávající, morálně i esteticky zastaralý provozní areál nacházející se na okraji obytné zástavby jihozápadního předměstí Hradce Králové. Tedy v místě, kde přechází v jeden z největších a turisticky nejvyhledávanějších lesů v České republice.

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_4

Atraktivní zadání a porota složená z výrazných osobností evropské architektury (dánská architektka Dorte Mandrup-Poulsen, rakouský architekt Dietmar Eberle nebo Čechošvýcar Miroslav Šik) přilákala čtyři desítky týmů z České republiky, Španělska, Rakouska, Polska, Slovenska, Francie, Spojených států i Nizozemska.

Chybik + Kristof Architects & Urban Designers_Lesy_cz09Z nich bylo v prvním kole hodnocení vybráno pět týmů, které své návrhy dopracovaly v druhém kole. Na vítězném návrhu architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers porota ocenila zejména jeho nekonvenčnost, se kterou se spíše než administrativní budově podobá otevřené veřejné instituci, čímž naplňuje vizi stavby orientované do budoucnosti, a dále pozitivně hodnotila citlivé začlenění do okolní přírody a otevření do svého předprostoru, modularitu konstrukce, umožňující variabilní uspořádání vnitřních prostor i střídání plných a prosklených prvků fasády, či možnost etapizace.

 

Současný stav sídla Lesů ČR

Současný stav sídla Lesů ČR

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers_LesyCR_chybik_kristof_lcr_2

 

 

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies