Pokora vs. Klečka: Soběstačné budovy zcela promění způsob života

Ve spolupráci s projektem Český ostrovní dům přinášíme rozhovor s Petrem Pokorou, obchodním ředitelem společnosti ELPRAMO a Michalem Klečkou, ředitelem české firmy GWL Power o tom, jak soběstačné budovy promění náš život. 

Společnost GWL Power se během několika let stala evropskou jedničkou na trhu s lithium-železo-fosfátovými bateriemi. ELPRAMO je zase leadrem v oboru tzv. chytrých elektroinstalací. Mezi stovky klientů obou firem se postupně řadí i prestižní zákazníci ze seznamu českých TOP70 časopisu Forbes.

Návrhy energeticky soběstačných staveb v rámci projektu Český ostrovní dům.

Můžete prosím stručně představit, čím se zabýváte?

Klečka: Společnost GWL Power již od roku 2008 distribuuje Lithium-Železo-Fosfátové (LiFePO4) články a baterie. Ve spojení s ostatním sortimentem z naší distribuce nabízíme vše potřebné pro využití a uchování elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Díky našim neomezeným možnostem navyšování kapacity a škálovatelnosti jednotlivých řešení dodáváme články i panely do projektů malých aut, autobusů, lodí, domů, skladů, kanceláří, ale i uložišť s kapacitou přes 1 MW.

Pokora: Naše společnosti ELPRAMO s.r.o. se zabývá dodávkami všech částí elektroinstalace a systémů řízení do domácností a komerčních prostor (restaurace, hotely, kancelářské budovy, továrny, sklady). Díla provádíme jako celek od projektu přes realizaci až po následný servis a to vždy v té nejvyšší kvalitě. Před dvěma lety jsme rozšířili naše služby o dodávku a montáž fotovoltaických elektráren na klíč a řízení výroby, spotřeby a skladování energie přímo v budovách.

Jak bude z pohledu vašeho oboru vypadat běžná česká domácnost v roce 2030?

Klečka: Už dnes máme domy, které poslouchají na slovo či zatleskání. Tento trend bude pokračovat a tak bude běžná domácnost v roce 2030 extrémně závislá na elektrické energii a otázka nepřerušené či soběstačné dodávky nabude zcela jiného významu, než dnes, kdy v případě výpadku nejčastěji hovoříme jen o zkaženém jídle v mrazáku či ledničce. V takové domácnosti či rodině nebude bateriové úložiště elektrické energie nějaký výstřelek, ale nutnost a samozřejmost v rámci pokračující decentralizace.

Pokora: V roce 2030 bude jednoznačně snížena spotřeba energií u koncových uživatelů, zejména v domácnostech. Stane se tak díky nástupu nových technologií, jednak spotřebičů a na druhé straně neustále se zlepšující stavebně tepelnou technikou. Zároveň vzrůstá a bude vzrůstat domácí výroba a skladování elektrické energie. Tím se i sníží závislost na centrální přenosové soustavě, jejíž využití nebude tak potřebné. Vypadá to, že tím spojovacím slovíčkem bude soběstačnost.

LiFePO4 baterie od Michala Klečky se používají po celé Evropě, v ČR se boom teprve čeká.

Zmínili jste decentralizaci výroby elektrické energie. Proč by se vlastně něco takového mělo dít?

Klečka: Decentralizace má potenciál přinést konkurenční prostředí, odlehčit přetížené elektrické síti, předcházet nebezpečí tzv. blackoutu a činit lidi svobodnější a méně závislé na systému. To jest vše, čemu se zuby nehty brání všichni zavedení hráči v oboru včetně politiků, protože to pro ně bude znamenat významný výpadek příjmů, ať již v podobě tržeb nebo daní. To se však brzy změní k lepšímu. Tlak společnosti na svobodné a tržní prostředí bez monopolů a devastace životního prostředí nakonec zvítězí nad klientelismem a ekonomickými zájmy oligarchie.

Pokora: Decentralizovaná výroba elektrické energie přináší výhodu možnosti vstupu nových dodavatelů. Na trhu bude tisíci násobně větší počet výrobců (dodavatelů), což přinese větší stabilitu sítě a nástup nových technologií či obchodních modelů. Výhoda vysokého počtu malých výrobců s malým příspěvkem do celku je zřejmá. Například při výpadku dodavatele v dnes populární sdílené službě carsharing si auto místo od souseda vlevo půjčím od souseda vpravo. Stejně to bude fungovat i s elektrickou energií.

Petr Pokora: „Programujeme řízení objektů jako vzájemně propojený, fungující organizmus“

Jaké jsou překážky, které tomuto procesu brání?

Klečka: Jednak nulová (či spíše záporná) iniciativa ze strany provozovatelů distribuční elektrické sítě, dále státem dotovaná cena elektřiny a v neposlední řadě slabá kupní síla obyvatel ČR. Proces vedoucí k decentralizaci je velmi dlouhý a my jsme na samotné začátku nebo dokonce před začátkem. Stejně jako v Německu či Japonsku, i u nás musí zřejmě nejdříve dojít k nějaké dramatické události, která změní směr celého odvětví.

Pokora: Až přílišná stabilita velkých hráčů, kteří mají v rukách plno karet, se kterými ještě chtějí něco uhrát. Kdysi jsem viděl v Reflexu trefný titulek ČEZká Republika. Zároveň tomu brání aktuálně vysoká pořizovací investice s dlouhou návratností.

Vstupuje do Vašeho oboru umělá inteligence? Pokud ano, jak to Vaší práci ovlivňuje?

Klečka: Kam nevstupuje? Naše baterie a solární systémy jsou právě těmito podpůrnými prvky řízeny a je to pro nás každodenním chlebem. Například řízení solárních panelů a jejich výroby v závislosti na předpovědi počasí či rozhodování, co s vyrobenou energií, se již děje právě pomocí AI. Jeden den se vyrobená elektřina uloží do baterie, druhý den se protopí v tepelném čerpadle a třetí den se spotřebuje na ohřev vody. Tato rozhodnutí za nás řeší právě tzv. umělá inteligence zcela bez vědomí uživatele, i když s tím z pohledu lidské přirozenosti mám trochu problém. Nejvíce vlastně naší práci ovlivňuje střet mezi pokrokem techniky a přirozenými potřebami lidí.

Pokora: Do oboru inteligentních staveb bezesporu přichází umělá inteligence. Vidím v tom velkou výhodu, protože náš obor to velmi popularizuje a je o něj větší zájem. Konkurenci v několika chytrých krabičkách, které se automaticky spojí a je možné je ovládat přes telefon, však nevidím. Problematika skutečně inteligentních domů vychází ze vzájemné komunikace mezi celými technologiemi (tepelné čerpadlo, vzduchotechnika, alarm, klimatizace, řízení vodního hospodářství, žaluzie, světla, atd.). Kvalitní a stabilní řešení pro chytrý dům se bez inženýringu s individuálním přístupem a detailního projektu neobejde.

Inteligentní řízení toků energie a jejich optimalizace v reálném čase či dokonce s předstihem.

Co vám při projektování novostaveb a rekonstrukcí v ČR schází?

Klečka: Ruce a chuť objevovat novinky. Celý segment obnovitelných energií je zpomalován nedostatkem odborníků a s tím souvisí nedostatečná iniciativa k hledání nových, výhodnějších řešení. Pasivní, soběstačné nebo dokonce ostrovní domy jsou stále spíše specialita. Proč by se měl někdo snažit o nějaké inovace v oboru nakládání s energiemi, když celkové náklady na všechny energie průměrného rodinného domu po dobu jeho 20-ti letého provozu tvoří přibližně 10 – 20 % jeho pořizovací hodnoty?

Představte si třeba, že by náklady na vaše data a hovory za 20 let tvořily jen 20% hodnoty vaše mobilního telefonu. Tedy při průměrné ceně smartphonu 10 tis. Kč byste za 20 let protelefonovali jen 2 tis. Kč… tedy 8 Kč měsíčně. Jaká by pak byla vaše vůle rozumně hospodařit se staženými daty a hovory? Dokud nepřijde nějaká energetická krize či skutečná deregulace trhu, toto se bude měnit jen velmi pomalu.

Pokora: Při projektování a obecně při provádění staveb nám schází přesah znalostí jednotlivých oborů, který je u dnešních moderních budov velmi potřebný. Dodavatelé různých profesí mají klapky na očích a možnost využití různých úskalí ve prospěch celé stavby je nad jejich síly. Na jedné stavbě projektant topení navrhoval klimatizování kotelny a to z důvodu umístění rozvaděče měření a regulace, kterému vyšší teploty zkracují životnost. Přitom stačilo zaizolovat teplovodní potrubí a odpadní teplo vhodně odvětrat. Běžný dodavatel technologie topení/chlazení si obvykle neuvědomuje výhody propojení žaluzií s klimatizací. Jejich součinnost v praxi přináší včasné zastínění oken a úsporu provozních nákladů na aktivní chlazení. Tak bych mohl pokračovat dlouho.

Oba se také podílíte na projektu Český ostrovní dům. Co vám příprava kompletně soběstačné stavby přináší?

Klečka: Možnost ukázat, co vše je skryto v naší firmě GWL Power. Že stačí jen trochu chuti a nadšení k tomu, aby při použití existující technologie a legislativy vznikl dům budoucnosti. Nikoliv jen ve smyslu technologickém, ale hlavně filozofickém. ČOD je výzvou k maximální optimalizaci každého jednotlivého prvku, k hledání cesty, jak překonat vžité představy o fungování domu. Alternativní energie a její využití je pro nás téma zásadní. Lepší příležitost, jak se na veřejnosti pořádně „odhalit“,  podle mě neexistuje.

Pokora: Přináší nám zejména zajímavou práci, kde se musí přemýšlet nad každým Wattem spotřebované energie. Toto považujeme za budoucnost. Spoluprací s projektem Českého ostrovního domu chceme veřejnosti ukázat možnost soběstačného bydlení a nízkoenergetického chování uživatelů. Abychom mohli zaručit nezávislost na centrální distribuci, je nutné snížit finální spotřebu objektů. Zároveň chceme uživatelům zachovat komfort, které bydlení v 21. století přináší - toto je naše poslání a naše výzva.

Více o projektu Český ostrovní dům ZDE

PETR POKORA

Narozen 1989 v Praze
Absolvovent ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, obor Inteligentní budovy (2013)
Stáž na Dánské technické univerzitě - International Centre for Indoor Environment and Energy
2013 – dosud ELPRAMO s.r.o.
MICHAL KLEČKA
Narozen 1981 v Praze
Fakulta Elektrotechnická na ČVUT a Fakulta Informatiky na ČZU v Praze (2002)
Spoluvytvářel pražskou svobodnou počítačovou síť CZFree.Net
následně založil velkoobchod INWIFI
2008 – dosud se věnuje lithiovým bateriím a řídí společnost GWL Power

Autor: red