Jihoafrické Garden cafe je symbolickou zmenšeninou krajiny, v níž leží

Srpen 11, 2021 | autor: Martin Hlavica | Foto: David Southwood & Dook

Studio Steyn dlouhodobě klade důraz na celkový kontext svých staveb a stejně tak je tomu u oceňovaného Garden Cafe v JAR. Komplex čerpá z historických reálií místa a nechává vyniknout přírodní scenérie svého okolí. 

Zahradní kavárna od studia Steyn je jednou ze dvou sesterských budov v areálu poblíž Kapského města. Druhý objekt plní roli dárkového obchodu. Areál, který na první pohled působí jako součást okolní přírodní scenérie, je novou realizací jihoafrického studia, o kterém jsme psali už dříve v souvislosti s pozoruhodnou kaplí Bosjes.

Při návrhu areálu studio spolupracovalo se zahradními architekty ze studia Square One, kteří byli pečlivě vybráni na základě předchozí soutěže. Soukromý investor kladl velký důraz na vzájemné propojení mezi stavbami a zahradou. Samotné zahrady představují mikro verzi samotného údolí. 

Terénní úpravy včetně výsadby rostlin počítají s postupným zarůstáním zahrady, která díky své struktuře návštěvníky přesně provede až k novým budovám. Zahrady jsou i díky svému nízkému profilu navrženy tak, aby nekonkurovaly okolní krajině.

Jednoduché architektonické formy budov jsou inspirovány San ‘Matjieshuis‘ (Mat House) a také prvním obydlím nizozemských osadníků ‘KapHuis’ (Truss House). Matjieshuis využívali pastevci San jako přechodné útočiště na své sezónní pouti s dobytkem v předkoloniálních a raných koloniálních dobách. KapHuis zase představovalo řadu vazníku pokrytých doškovou střechou. Obě stavby citlivě splynuly se svým okolím a vzniklo tak místo oslavující bohatou kulturní historii regionu.