Jak udělat z nevzhledné výměníkové stanice atraktivní sídlo právnické firmy

Dostavba v městské památkové rezervaci musela skloubit náročné požadavky – podvolit se kontextu chráněných kasáren z 18. století a funkcionalistické Orlovny, stejně jako zachovat obslužnost výměníkové stanice.
Jak udělat z nevzhledné výměníkové stanice atraktivní sídlo právnické firmy

Dostavba v městské památkové rezervaci musela skloubit náročné požadavky – podvolit se kontextu chráněných kasáren z 18. století a funkcionalistické Orlovny, stejně jako zachovat obslužnost výměníkové stanice. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ – Architektům ze studia AIR se povedl nelehký úkol. Navrhli polyfunkční budovu v centru města tak, aby svým vzhledem navazovala na historické stavby v okolí a přesto šla s dobou. Nedostatek místa vyřešili použitím předávací stanice tepla s označením A43, kterou obestavěli.

Povahu lokality přímo u hradebního okruhu města určují památkově chráněná výrazově strohá Pěchotní kasárna z konce 18. století, funkcionalistická Orlovna a všudypřítomná zeleň. Během návrhu stavby se tedy architekti Aleš Jeřábek a Vítězslav Táborský museli vypořádat jednak s vnějším vzhledem, který byl logicky podmíněn vazbou na své okolí, ale i doslova prokličkovat mezi technologií uvnitř předávací stanice tepla.  

Foto AIR ateliér

 

Pozemek vznikl na počátku 20. století zasypáním hradebního příkopu, takže nebylo možné využít stávající konstrukci výměníku, ale bylo třeba ji obkročit a celý objekt založit na pilotech do únosného podloží. Jedná se tak o unikátní konstrukci na pilotech – dům nad domem.

Základem architektonické koncepce bylo doplnit nárožní parcelu do tvaru držícího uliční čáru a výškovou hladinu okolní stabilizované zástavby. Tři nadzemní podlaží domu jsou rytmicky členěna rastrem stejných oken. V rámci parteru jsou zvýrazněny vstupy do objektu buď subtilní ocelovou markýzou, nebo loubím, což bylo požadavkem provozovatele výměníku. Je tak i nadále kdykoli možné vyměnit původní technologická zařízení budovy. 

Zvolená barevnost domu navazuje na stávající odstíny sousedních budov. Dům je ukončen čtvrtým ustoupeným podlažím, které je strukturálně odlišeno a potlačeno. Nyní slouží advokátní kanceláři HAVLÍČEK & PARTNERS jako kanceláře a zaměstnanecké byty. Užitná plocha budovy je po doplnění 1100m2.

Naše otázky zodpověděl za AIR ateliér Vítězslav Táborský. 

Museli jste splnit řadu požadavků včetně vzhledu budovy, který neurazí okolní architekturu. Zbyl vám prostor pro vlastní vyjádření? 

Okolní architektura je značně „přísná", Hradec byl pevnostní město. Proti naší budově jsou Pěchotní kasárna a přímo sousedíme s funkcionalistickou budovou Orlovny. Společným prvkem budov je pravidelný rytmus oken, akcentovaný nárožím, nebo vstupním risalitem. Vyšli jsme tedy z těchto principů a pravidelný rytmus oken jsme akcentovali asymetrickým detailem nárožních vstupních dveří se subtilní markýzou, které navazují dále na loubí.

Jde o nástavbu, do jaké výšky budovy je výměník a od jakého patra už nová část s kancelářemi a byty? Hraje výměník v rámci budovy nějakou aktivní roli?

Původní výměníková (správně) předávací stanice tepla byla do výšky 5 metrů, tady skoro dvě patra. Její vlastník  THHK nám umožnil částečně zasáhnout do její střechy a umístit nové prostory částečně od 2NP. Přízemí však muselo stále umožňovat výměnu technologie, zde byl požadavek vlastníka ponechat velké přístupové otvory. Protože předávací stanice nedržela uliční čáru, mohli jsme ji od ulice obestavět a zcela skrýt, naopak z vnitrobloku je stále patrná a bude sloužit i jako letní terasa k advokátní kanceláři pana doktora Havlíčka. Výměník je pro budovu zdrojem tepla a teplé vody. Uvažovali jsme i o systému využití odpadního tepla výměníku, ale po dohodě se správcem k realizaci nedošlo.

Z jaké doby byla původní budova a v jakém byla stavu? Na jaké nečekané situace jste museli reagovat?

Původní výměníková budova byla z 80. let a v poměrně dobrém stavu. Vykličkování s novým domem mezi původní technologií byla jedna věc, ale nejsložitější pro nás bylo založení. Původní výměník je založen mělce na zásypech pevnostních příkopů, z toho důvodu se nedalo stavět přímo nad ním, ale museli jsme ho obkročit a založit na pilotech do hloubky až 11 metrů podle geologického profilu. Současně pod domem prochází v hloubce 6 metrů, páteřní kanalizační stoka o průměru 2 metry. I ji jsme museli naším založením složitě obcházet, aby nedošlo k porušení, nebo přitížení.

Zakázka byla pro advokátní kancelář, taková sídla mají být reprezentativní, vaše budova působí přece jen spíše utilitárně. Jsou tam nějaké prvky, třeba v interiéru, které návštěvu překvapí a upozorní na status stavebníka?

Máte pravdu, základní řešení objektu je spíše utilitární a vychází jak z možností konstrukcí a technologií, tak architektonických daností místa, jako je uliční čára, nebo celková výška objektu. Upřímně jsem rád, že se nám tyto a další požadavky podařilo skloubit a vytvořit dům, který není jen dolepkem nevhodně umístěné technologické budovy. Spolu s panem doktorem Havlíčkem, iniciátorem záměru, jsme pak věnovali zvýšenou pozornost společným a vstupním prostorám. Monolitické schodiště jsme doplnili o jednoduché tyčové zábradlí a vstupní haly kanceláří o celoskleněné stěny pouštějící více světla do útrob domu. Keramické dlažby podest s bordurami evokující klasické činžovní domy. Současně jsme nechali vyniknout novým betonovým konstrukcím, především stropům, které jsou pohledové a spolu s rozvody vzduchotechniky a elektrem navozují spíše industriální surový dojem z budovy vzniklé nadstavbou předávací stanice A43.

Po celou dobu příprav byl architektům oporou Odbor památkové péče Hradce Králové v čele s arch. Janem Faltou. Záměr by se nemohl uskutečnit nebýt vstřícného přístupu starosty Orla jednoty Hradec Králové pana Bohuslava Čápa a součinností správců technické infrastruktury, kterých je v tomto místě velké množství.

Architektonický ateliér A I R byl založen v roce 2012 jako volné sdružení architektů. Jejich cílem je vytvářet stavby, které jsou funkční, mají osobitou atmosféru a jsou příjemné pro pobyt. Architekti z A I R mají rádi řešení, která jsou racionální, jednoduchá a trvanlivá. Toto motto také dalo název samotnému ateliéru A I R - Architektura Inspirovaná Rozumem.

Architektonický ateliér AIR

Foto Jiří Alexander Bednář

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies