Industriální topografie / Plzeňský kraj

Květen 13, 2014 | autor: red

PRAHA - Plzeňským krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 305 stranách lokalizuje a identifikuje 783 objektů ve 349 heslech, obsahuje 7 map a 443 černobílých vyobrazení.

Publikace přináší další výsledky projektu MK ČR „Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity“ v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI.

Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury při příležitosti jmenování Plzně Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 a ve spolupráci a s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Autoři: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.) – Jakub Bacík – Dita Dvořáková – Benjamin Fragner – Hana Hlušičková – Pavel Jákl – Robert Kořínek – Irena Lehkoživová – Viktor Mácha – Zuzana Křenková – Alena Křížková – Jan Počta – Tomáš Řepa – Jan Vaňata – Petr Vorlík – Michal Zlámaný

Vydavatel: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze 

Autor: red