Petr Franta zabalil CIIRC do membránové fólie

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl slavnostně otevřen 2. května. Budova v dejvickém areálu ČVUT za takřka půl druhé miliardy budí pozornost především progresivní fasádou. Autorem návrhu je Petr Franta Architekti & ACOS.
Petr Franta zabalil CIIRC do membránové fólie

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl slavnostně otevřen 2. května. Budova v dejvickém areálu ČVUT za takřka půl druhé miliardy budí pozornost především progresivní fasádou. Autorem návrhu je Petr Franta Architekti & ACOS.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-1

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-42

Na devítipodlažní přestavbu s nástavbou navazuje sedmipodlažní novostavba s třemi podzemními podlažími. Nízkoenergatická budova má unikátní fasádu – tvoří ji čirá izolační membránová fólie spolu s vnitřní skleněnou fasádou. Meziprostor této zdvojené fasády slouží jako sluneční kolektor.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-50

ETFE „nafukovací“ fasáda

Vnější fasáda s použitím izolační membránové folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. „Vnitřní skleněná fasáda bude rastrového typu, otevíratelné a pevné výplně na bázi skla, využívající moderní technologie vytápění a chlazení. Venkovní vzduch bude do větracích jednotek nasáván ze dvou míst – jednak z prostoru slunečního kolektoru tvořeného zdvojenou fasádou mezi prosklenou fasádou a před ní instalovanou fasádou z materiálu ETFE orientované na jih a jihozápad pro zimní a přechodné období a ze severní fasády v letním období,“ popsal Franta.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-5

Volba nasávacích míst bude řízena systémem automatické regulace v závislosti na teplotě a oslunění jednotlivých fasád. Pro stínění proti nadměrnému ohřívání vnitřních prostor objektu vlivem slunečního záření v letní období bude prostor zdvojené fasády využíván pro umístění žaluzií a jiných stínících prostředků.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-40

Pro budovu Českého institutu informatiky a kybernetiky byl vybrán pozemek navazující na z části nevyužívaný objekt Jugoslávských partyzánů 1580/3 v areálu budov ČVUT. Do nové budovy se podle tajemníka CIIRC Ondřeje Velka nastěhuje asi 140 lidí, v květnu by se tam měl přemístit i celý rektorát ČVUT.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-43

Do konce roku 2017 by v budově mělo pracovat asi 200 lidí. Plná kapacita, která činí 350 zaměstnanců, by podle tajemníka měla být naplněna ve výhledu pěti let. CIIRC chce nalákat nové zaměstnance z řad vědců i ze zahraničí.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-25

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-7

Supermoderní parkovací zakladač

Chloubou budovy je kromě fasády parkovací zakladač pro 188 aut, který ovládá počítač. Má pět předávacích boxů, tři transportní výtahy a dvě točny. Výdejní časy aut by se měly pohybovat v rozmezí 90 až 190 sekund.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-8

Výstavba budovy začala v listopadu 2014, provedlo ji sdružení společností HOCHTIEF CZ a VCES. Pětipodlažní budova původní Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů byla přestavěna na sedmipodlažní budovu, kterou stavba půdorysně rozšířila.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-13

Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení

Objekt se nalézá v areálu budov vysokých škol. V letech 1959-65 vznikla novostavba „monobloku“ ve kterém je umístěna Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. „Jako systém vzájemně propojených budov na „hřebenovém“ půdoryse s vloženými kubusy ji navrhli architekti F. Čermák a G. Paul, následně v 70. letech minulého století byl postaven navazující komplex budov Fakulty stavební a Fakulty architektury. V těchto letech byl též vybudován v ulici Jugoslávských partyzánů stravovací objekt Technická menza, též navržený arch. Františkem Čermákem. Navazuje na stávající zástavbu ze šedesátých let 20. stol,“ informuje na svém webu architekt.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-19

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-20

Objekt podle autora respektuje urbanistickou skladbu této části Dejvic, navazuje na areál ČVUT. „Vychází ze srovnání záměru se stávající okolní zástavbou, jejím charakterem, hmotovým členěním a výškovou hladinou sousedních budov monobloku Fakulty strojní a elektrotechnické,“ uvedl Franta.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-39

Na objekt B (1. fáze) navazuje devítipodlažní budova A (fáze 2) v jižní části pozemku na nároží ulic Jugoslávských partyzánů a ulice Šolínovy s využitím pro vědu a výzkum s jedním ustoupeným podlažím místní dominanty. Konstrukčně samostatný objekt je funkčně provázán s objektem B. „Kompozičně je budova institutu situována do Rooseveltova náměstí, tedy do prostoru volného prostranství parku, dotváří jeho hranu, vytváří přirozené ukončení tohoto náměstí a tohoto urbánního prostoru vůbec,“ dodal autor návrhu.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-36

V budově se nacházejí pracovny, laboratoře, propagační komplex jiných univerzit, inkubátor, přednáškové, prezentační prostory. V podzemí devítipodlažní budovy bude instalován plně automatický parkovací zakladač. Pod novým traktem bude parkování pro 23 vozů.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-47

Zdvojená fasádní stěna do ulice Šolínova je navržena jako celoskleněná s nosnou ocelovou konstrukcí. Meziprostor bude sloužit pro snížení energetických nároků na vytápění v zimním období a chlazení letním období. „Výrazným způsobem toto řešení ovlivní akustickou pohodu vnitřního prostředí. Principy řešení jsou založeny na dlouhodobých výzkumných aktivitách pracovníků Fakulty strojní. Ostatní fasády dostavby a nástavby budou tvořeny lehkou transparentní strukturou s využitím progresivních soudobých materiálů,“ uvedl Franta.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-12

Zdvojená fasádní stěna CIIRC

„Vybudováním Českého institutu informatiky a kybernetiky bude završena významná etapa integrace univerzitního areálu v Praze - Dejvicích a vytvoří se prostor pro vzájemnou provázanost společných výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých fakult a součástí ČVUT. Dostavbami a nástavbou původního objektu vznikne v duchu současných světových architektonických trendů v intravilánu městského centra ucelený komplex, osobitým způsobem integrující provozní požadavky na nadstandardně kvalitní vnitřní prostředí určené pro technický vývoj, výzkum a vědu, který zároveň reprezentuje názor na udržitelný rozvoj v oblasti architektury,“ doplnil architekt.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-22

CIIRC na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) založen 1. 7. 2013. Posláním CIIRC je být mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm podílejícím se na výuce studentů a být místem pro přenos technologií do průmyslu. Dvě budovy ČVUT-CIIRC byly 2. 5. 2017 slavnostně otevřny v dejvickém areálu ČVUT.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-37

Výukové a výzkumné centrum, které mělo podle prvotních informací stát 1,18 miliardy korun, má fungovat jako ústřední pracoviště špičkové vědy napříč technickými obory. Mělo by podpořit digitalizaci průmyslu.

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-32

CIIRC

Projekt: Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3, přístava a nástavba objektu
Lokalita: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, Praha 6
Investor: ČVUT
Skleněné příčky: LIKO-S
AutorPetr Franta Architekti & ASOC
Fotograf: Jiří Hloušek

Zdroje informací: www.petrfranta.eu, www.denik.cz

ciirc_praha_by_jiri_hlousek-54

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies