Válečný kryt, skleník nebo Institut paměti národa jsou mezi nejlepšími letošními pracemi studentů architektury

Druhý ročník Ceny děkana Fakulty architektury ČVUT ocenil nejlepší ateliérové i teoretické práce uplynulého akademického roku. Projekty jsou na FA ČVUT vystavené do 5. prosince.
Válečný kryt, skleník nebo Institut paměti národa jsou mezi nejlepšími letošními pracemi studentů architektury

PRAHA – Cena děkana prezentuje excelentní tvůrčí výkony a reflektuje kvalitu a směřování výuky na největší škole architektury v Česku. Porota vybírala nejlepší ateliérový projekt prvního ročníku, ateliérový projekt 2. – 5. ročníku v kategoriích architektura, krajinářská architektura a urbanismus, diplomní práci a teoretickou semestrální práci. Během slavnostního vyhlášení druhého ročníku soutěže předal děkan Dalibor Hlaváček všem oceněným sošku od absolventky designu Kláry Janypkové.

Cena děkana za ateliérový projekt prvního ročníku 

Natálie Finsterlová (ateliér Sládek–Blank) – Kryt 

Válka. Slovo, které v každém z nás vyvolává pocity úzkosti, strachu a nebezpečí. Před válkou se ovšem lze ukrýt do podzemního bunkru. V tom mém každé ze tří pater disponuje čtvercovým otevřeným prostorem a malými komůrkami, které jsou využity různým způsobem: jako místo pro spánek, jako koupelna, sklad. Po bunkru je možno se pohybovat po točitých schodech a výtahem, obojí vede až do chatky nad terénem, do které se dostává světlo pouze z vnitřního čtvercového atria. 

Hodnocení poroty 

Progresivní práce s tématem hradního půdorysu. Porotu fascinovalo inovativní převedení tohoto principu do podzemí a vytvoření bunkru, jako útočiště před válkou. Autorka pracuje se základními architektonickými tématy, které byly již použity v minulosti, ale uchopila je novým způsobem. Použitím principu obsluhovaných a obsloužených prostor a definice jejich vzájemných proporcí vzniká příjemný prostor k pobývání. Projekt je aktuální, prostorově zajímavý a velmi kvalitně prezentovaný. 

Cena děkana za ateliérový projekt 2. – 5. ročníku 

Zdroj Karolína Hausenblasová

Kategorie Architektura 

Karolína Hausenblasová (ateliér Císler–Milerová) – Skleník Na Brusnici 

Návrh vychází z charakteru současného stavu bastionů severního opevnění Prahy. Solitérní stavby, ruiny zdí, parkové úpravy a blízký kontakt s hradem. Nároží vnímám jako možnost propojení světů. Překročení hranice. Brusnice je předpolím Lumbeho zahrad, klesajících k Jelenímu příkopu. Při dobré vůli lze ze Střešovic dojít na Malostranskou prakticky jen zahradami. Probořené ohbí hradeb může být novou brankou do starého srdce Prahy. Veřejný skleník protahuje osu Jelení ulice. Narovnání tramvajové trati dle původní kurtiny rozšiřuje louku otevírající se výhledu na katedrálu sv. Víta. Stříbrná kolonáda obepíná poloprůhledný objem stavby, sloužící jako zastřešené zázemí parku. Leptané sklo společně s rostlinami za obálkou vytváří živý obraz promítající se na stěny parku. Zahrada v zahradě.  

Hodnocení poroty 

Práce představuje subtilní, ale přesto velmi komplexní a čitelný zásah do území, které si zcela jistě zaslouží kultivaci. Neokázalost, s jakou studentka tvaruje cestní sítě a úpravy terénu, navozuje jistou samozřejmost, se kterou lze návrh vnímat. Akcent v podobě veřejného skleníku/kavárny, drobného architektonického objektu s jednoduchým provozním řešením, je adekvátní a vytváří příjemné zázemí lokality. Návrh je navíc kvalitně a přehledně prezentován.

Zdroj Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová

Kategorie Krajinářská architektura 

Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová (ateliér Salzmann–Bečvářová) – Rožmitál pod Třemšínem, Cesty Jakuba Jana Ryby, Krajinou rybničního půlměsíce

V Rožmitálu pod Třemšínem pro nás byla od první chvíle tématem voda. Není proto divu, že jsme si jako zadání vybraly právě rybniční soustavu, která protkává katastrální území napříč. Chceme přiblížit lidi k vodě, vodu k lidem. S návrhem jednotlivých minimálních zásahů souvisela i nová cestní síť, na kterou jsme navázaly protierozní opatření, která by na orné půdě dokázala vodu zdržet. 

Hodnocení poroty 

Autorský tým navrhl malé chytré zásahy, které podporují prostupnost a obytnost krajiny. Práce je poutavě a srozumitelně prezentována. Porota také oceňuje týmovou práci krajinářské architektky s architektkou. 

Zdroj Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh

Kategorie Urbanismus 

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh (ateliér Šindlerová) – Územní plán Milovice

Projekt územního plánu Milovice vychází z urbanistického projektu letního semestru 2021. Projekt byl založen na vize vytvoření dvojměstí Milovice – Lysá nad Labem. Podrobně se zabýval pouze centrální částí města s největšími nedostatky v rozmezí mezi železniční stanicí a východním cípem Benátecké Vrutice. Návrh územního plánu pojímá celé území obce Milovic včetně oblasti Božího Daru. Územní plán umožňuje další rozvoj Milovic v rozvojových plochách. Dochází k doplnění ploch občanského vybavení, zapojení města do širší krajinné sítě a vytvoření souvislé kvalitní sítě veřejných prostranství s využitím stávajících kvalit území a jejich podporou. 

Hodnocení poroty 

Projekt přináší do plánování koncepční práci se strukturou sídla, dopravní infrastrukturou i uspořádáním krajiny. Širší hodnoty pak zdařile převádí do detailního řešení. Porota ocenila i prezentaci geneze koncepce, která je cenná při obhajobě projektu před zadavatelem. 

Zdroj David Foud

Cena děkana za diplomní práci 

David Foud (ateliér Hradečný–Hradečná) – Úboč. 34 – Institut Paměti národa

Diplomní práce se zabývá řešením Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj umístěný do venkovské usedlosti v obci Úboč na Domažlicku, která byla jedním z mnoha statků postižených perzekucemi v 50. letech 20. století. Návrh využívá stávající objekty a doplňuje je o podzemní i nadzemními objekty koncipované do jednoduché formy, které propojují stavby do jednoho celku. Dochází ke konverzi jednotlivých stávajících staveb, ale zároveň zůstává zachován autentický vzhled objektů bez výrazných vnějších zásahů, jako nositel paměti místa. Součástí návrhu je audiovizuální expozice Institutu Paměti národa a prostory pro vzdělávání. 

Hodnocení poroty 

Porotci ocenili citlivé a komplexní zpracování aktuálního tématu, kdy jsou očištěné historické struktury kultivovaně doplněny o prvky soudobé architektury. 

Cena děkana za teoretickou semestrální práci 

Marianna Páleníková – Dom Odborov Istropolis v Bratislave – Revitalizácia ikony slovenskej povojnovej architektury, vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Efler

Diplomová práca ponúka víziu revitalizácie komplexu Istropolis so zameraním na Dom Odborov. Súbor je upravený pre funkčné požiadavky Kultúrneho a kongresového centra. V snahe ponúknuť stratégiu na prácu s architektúrou druhej polovici dvadsiateho storočia je ponúknutý návrh pre širšiu zónu ako aj pre samostatný objekt. Sú použité prístupy adaptácie na novú funkciu, revitalizácie pôvodného konceptu ako aj kontextuálna dostavba. Návrh zahŕňa riešenie priľahlého verejného priestoru, nový koncept komunikácie a funkčného rozloženia. Cieľom je citlivá architektúra, ktorá zachová a rozvinie kvality pôvodného konceptu pre potreby budúcej doby. 

Hodnocení poroty 

Práce vznikla z několika úhlů podhledu zkoumá historii, podobu a potenciál významného architektonického souboru Istropolis v Bratislavě. Soustředí se na urbanistické a prostorové souvislosti, použité materiály, konstrukce, design a výtvarná díla a podává tak plastický obraz nejen o stavbě samé, ale i o dobových ambicích do ní vložených. Porota ocenila precizní, vyváženou strukturu textu, jazykovou vytříbenost i pečlivý badatelský přístup studentky, které se i přes pozornost upřenou na Istropolis mnoha odborníky podařilo dohledat dosud neznámé historické materiály. Respekt si studentka vysloužila i svou morální integritou a energií, kterou vložila do studia (a následně návrhu revitalizace) stavby, jejíž osud byl už v době této práce zpečetěn.   

Porota se rozhodla neudělit cenu za design v kategorii ateliérových prací 2. – 5. ročníku a v kategorii Věda a výzkum.

Výstava ateliérových prací FA ČVUT 2022

Další články

Načítáme další články…

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies