ALLCITY: virtuální vs. reálný svět

Je to fotka, nebo vizualizace? Věříme, že si při prohlížení obrázků architektury čím dál častěji kladete podobnou otázku. Odpověd vám dá brněnský tým ALLCITY, který patří mezi nejlepší tvůrce vizualizací.

Architektonickou praxi si bez grafické vizualizace dnes již nelze představit. Zvláště v případech, kdy je ve hře veřejné mínění. Vizualizace nejen že nahradily architektonické modely, ale konkurují i produktové a interiérové fotografii. Není divu, vizualizace, zvláště produktů, nabízejí více než realita – jsou hyperrealistické.

V kanceláři tříčlenného týmu ALLCITY člověka okamžitě upoutá hukot, který generuje počítač určený k renderování. „Vytápí celou místnost. V zimě je to fajn, ale v létě už méně…“ říká s úsměvem Jakub Janoušek, který má povinnosti výkonného manažera. Hlavním tvůrcem 3D vizualizací, 3D animací, VR reality a dalších 3D produktů je Jan Kudělásek Ing. arch. Josef Pospíšil.

era_jech_visual kopie

Vizualice pohovky, klient společnost Jech

Co vlastně znamená ALLCITY?
Janoušek: Název ALLCITY odkazuje ke kořenům v graffiti scéně některých z členů týmů. Naši značku lze ale brát i jako parafrázi k architektuře, odkaz na města, ve kterých žijeme. 

Jak lze charakterizovat vaši tvorbu?
Janoušek: Prvním směrem je tvorba 3D produktů pro účely reklamy zahrnující statické vizualizace, animace, VR, interaktivní 3D aplikace a komponování 3D animací do natáčeného videa konvenční formou ve spolupráci se studiem REDLOOKS. Značnou část tvoří projekty spojené s architekturou. Druhý segment se liší koncovým klientem. V ALLCITY se nebráníme převedení vlastní virtuální vize do reality a tak některé projekty menšího měřítka zpracujeme včetně projektové dokumentace a následně se ve spolupráci s dodavatelem stavby realizují.

ALLCITY: Honza, Kuba a Pepa (v tomto případě jde o fotografie)

ALLCITY: Honza, Kuba a Pepa (v tomto případě jde o fotografie)

Patrně každý má představu, co je to vizualizace. Co přesně je to ve vašem pojetí?
Dalo by se to popsat jako imitace reálného i nereálného světa v takové kvalitě, že běžný divák není schopen rozlišit, zda se dívá pouze na fotografií nebo 3D vizualizaci. To se samozřejmě nevztahuje jen na vizualizace architektury, ale rovněž různých produktů popř. filmových efektů a komponování 3D obsahu do klasického natáčeného videa.

O rozšíření statického počítačově generovaného obrazu do podvědomí veřejnosti čili vizualizací se spolu s reklamním a produktovým designem postarala právě architektura. Vy celou záležitost ještě posouváte.
Janoušek: V ALLCITY nejenže umíme převést 2D projekci do atraktivního 3D zobrazení, my v 3D přímo navrhujeme a projektujeme například interiéry. Architekti už delší čas využívají různé nástroje pro modelování v 3D. Z našeho pohledu jsou ale nedostatečné, protože obvykle neumožňují práci s detaily, nebo je to natolik technicky a časově náročné, že od toho většinu uživatelů odradí.

Vaše workflow to umožňuje, jaké má další výhody?
Pospíšil: Jakmile architekt či interiérový designér mistrovsky ovládne 3D software, může si ověřit desítky myšlenek za zlomek času oproti konvenčním technikám, vyzkoušet různé dispozice, materiály, cokoliv. Největší výhodu má kvalitní trojrozměrně zobrazení pro klienty – dokážou si dokonale představit, jak bude jejich dům či byt vypadat a nadchnout se pro myšlenku, kterou jim architekt či designér předkládá. Někdo by mohl namítat, že klasický papírový či jiný model je názornější. Osobně se domnívám, že model v měřítku 1:100 či větším měřítku nikdy nenabídne perspektivu pohledu na reálný dům v měřítku 1:1, nenabídne vám si ověřit reálné osvětlení či materiály. To vše je možné docílit ve virtuálním 3D světě. Momentálně nabízí i virtuální realitu pro různé 3D brýle včetně možnosti procházení se jak v interiéru tak i exteriéru v reálném čase a popř. si měnit v reálném čase materiály povrchů apod. To vám papírový model neumožní.

Vizualizace pro architektonické studio ADRVizualizace pro architektonické studio ADR

Kdo má o 3D modely a vizualizace nejčastěji zájem?
Janoušek: Interiéry navrhujeme nejčastěji pro developerské firmy. Byty v připravovaných projektech se tak daleko snáze prodají, protože lidé vidí, jak kvalitně se dá daný prostor ztvárnit. Dispozice stavby jsou dány a naším úkolem je navrhnout v 3D velmi kvalitní interiér. Vizualizace obsahují pouze reálný nábytek, podlahy, doplňky atp., a jsme tak schopni jej zrealizovat, případně přizpůsobit danému rozpočtu. Český trh má tu nevýhodu, že se často šetří na marketingu, ale najdou si i takové firmy, které si sílu kvalitní prezentace a dobrého prvního dojmu uvědomují. Především společnosti, které exportují, ty potřebují kvalitu, která obstojí na světovém trhu, kde se jedná o obchody v obrovských obratech a s těmito společnostmi, jak tuzemskými, tak i zahraničními, rádi spolupracujeme.

V podstatě tedy pomáháte s podporou prodeje.
Kudělásek: Pomáháme developerům prodávat hotový dům, vize architektů a výrobcům např. nábytek, zdravotnické lůžka, dopravní prostředky apod. Důležité je, že vizualizace šetří náklady ve všech uvedených segmentech. V oblasti developmentu, ve kterém je velká konkurence, je rozdíl, jestli klient byty prodá hned, nebo za dva roky. Úspora za vytvoření kvalitní prezentace ve 3D je značná, oproti nákladné stavbě vzorového bytu. Lepší a uvěřitelná prezentace prodává rychleji.

Jedním z vašich klientů je výrobce nábytku. Jaké přinášíte benefity?
Kudělásek: Výrobci potřebují nábytek prezentovat v reálném prostředí. Pronajmout si luxusní hotelové pokoje, najmout fotografa s celým štábem a měsíc fotit  je velmi nákladné. Tyto náklady šetříme, pro každou sedací soupravu se navíc hodí různý architektonický styl, což pro nás v 3D není problém. Pro jednoho klienta jsme například vytvořili ideální prostředí vily v Praze a zasadili do ní různé solitéry z jeho sortimentu od různých výrobců nábytku.

Vizualizace sedací soupravy Niobe, klient Polstrin

Vizualizace sedací soupravy Niobe, klient Polstrin

ARCHITEKTEM V 3D

Nabízíte coby studio kompletní služby architekta, nebo výhradně 3D architekturu
Pospíšil: Zpracováváme i kompletní projektovou dokumentaci od interiérů až po celé stavby, ale momentálně se pouštíme jen do menších či středně velkých staveb. S kolegou Janem Kuděláskem tvoříme sehraný tým. V případě návrhu celé stavby, jako je např. rodinný dům, vyhotovím koncept řešení, projednáme způsob provedení interiéru, následně popř. upravím koncept, navrhnu konstrukční řešení atd. a Jan se následně pustí do detailního zpracování interiéru, kde v průběhu prací konzultujeme technická řešení. Vizualizace krásného interiéru či exteriéru je jen výsledkem několika faktorů, které musí být v harmonii navrženy. Je to např. kompozice, materiálové řešení, vhodný výběr nábytku, doplňků a např. konstrukčního řešení. Vstupů je spousta.

V čem je podle vás hlavní výhoda 3D prostředí pro architekta?
Pospíšil: Dříve, když jsem něco vymyslel, tak jsem měl půdorysy, řezy, zkrátka celou dokumentaci. Potom jsem si udělal jednoduchou vizualizaci a zjistil, že to není ono. Zkušený architekt, který navrhuje 30 let, si vše nutně nemusí ověřovat vizualizacemi. Nicméně investice do dobré vizualizace není tak vysoká, aby se nevyplatila a momentálně během navrhování si průběžně ověřuji, zda jsou moje myšlenky reálné. Hlavně to co architekti a designéři nosí v hlavě, chce vidět i klient.

Může dobře provedená vizualizace získat výhodu třeba v  architektonických soutěžích?Pospíšil: Dobré projekty prezentované nekvalitními vizualizacemi jsou často přehlíženy, protože porota má omezený čas na stovky návrhů a když návrh hned nevzbudí pozornost, tak se vystavuje nebezpečí odsunutí na hromádku zamítnutých návrhů. Investorům, městu i veřejnosti se snáze prezentují kvalitní vizualizace. Je to zkrátka velká výhoda proti konkurenci.

Návrh interiérového designu, projekt Port Karolina, klinet Skanska

Návrh interiérového designu, projekt Port Karolina, klinet Skanska

Jak moc se 3D řeší při studiu architektury?
Pospíšil: Na škole v Brně jsem se v rámci studia věnoval spíše vnějšímu plášti budov, dispozicím a konstrukčnímu řešení.Interiéry jsme probírali spíše okrajově. Naše možnosti vyzkoušet si interiér byli omezené, 3D aplikacím jsme se sice věnovali, ale domnívám se, že jsme zdaleka nevyužívali potenciál, který nabízí. Starší pedagogové to nezažili a neviděli se v tom. Často preferovali ruční práci a modely z papíru, které jsou časově náročné, pracuje se v měřítku 1:1000 a málokomu se chce týden tvořit nový návrh a model.

Ne každý student na to ale přistoupil?
Pospíšil: Na škole bylo několik studentů, kteří se po vlastní ose 3D vizualizacím věnovali více, dosahovali lepší úrovně a pomáhalo jim to v dobrém umístění v soutěžích. Často jsem viděl krásné čárově vykreslené 2D pohledy na fasády se stínováním a stafáží, ale následně celkový pohled na reálný model nepotvrdil dobře zvolenou formu objektu, i když samotné pohledy fasád říkali něco jiného. Nemyslím si, že by se mělo chtít po studentech dosáhnout obdobné kvality, kterou dodáváme, protože to jsou roky studia grafiky a zkušeností, ale určitě se dá říct, že čím je student obratnější ve ztvárnění svých myšlenek ať už pomocí vizualizace, či vizualizace a následné fotomontáže, tak tím bude mít větší šanci na úspěch.

Nyní navíc dokončujete strojírenské vzdělání. Co vás k tomu vede?
Pospíšil: Dodělávám si strojírenské technologie, protože strojařina v mnoha ohledech proniká do stavařiny. Konstrukce jsou výsledkem strojařiny atp. Hodí se mi to z hlediska znalosti materiálů, funkcí i měřítek. Často od kolegů statiků či stavebních inženýrů slýcháváte, že architekti vymýšlejí levitující domy, nereálné konstrukce apod. Tomu se chci vyhnout, nebo být schopen navrhnout technologií výroby nutné konstrukce pro realizaci návrhu.

Tvoříte také pohledy na exteriér budov?
Pospíšil: Tvorbě vizualizací exteriéru se samozřejmě  rovněž věnujeme. Okolí budov včetně zeleně tvoříme v 3D, takže je naší výhodou, že když chce klient posunout kameru, je to pro nás snadné a pro něj levnější. Není třeba znovu fotit exteriéry a vše znovu montovat dohromady postprodukčně s nejistým výsledkem.

Vizualizace pro architektonické studio ADRVizualizace pro architektonické studio ADR

Je vaším cílem, aby byly vaše 3D návrhy realizovány?
Pospíšil: Primárně to naším cílem není, ale je to možné a jsme rádi, když se někteří klienti či klienti našich klientů rozhodnou přivést naše vize v život. Pokud si zákazník přeje, tak mu k našemu návrhu doděláme projektovou dokumentaci a popř. konzultujeme v průběhu realizace. V tuto chvíli jsme schopni navrhnout menší až střední bytové, administrativní a komerční objekty.

Co kdybych chtěl navrhnout dům?
Tak bychom Vám řekli, že si vážíme Vaši důvěry a pustili bychom se do práce. V první fázi bychom s Vámi vedli rozhovor o vašich představách, kde bychom Vás upozornili na případná úskalí Vašich představ a popř. doporučili adekvátní vhodné opatření. Následně bychom vypracovali architektonickou studii, která dle tradičního dispozičního řešení a ztvárnění exteriéru, klade velký důraz na interiérový návrh. Po jejím odladění do dokonalosti by následovalo vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a spolupráce na realizaci stavby.

TVORBA 3D SVĚTA

Vaše vizualizace občas vypadá více než reálně.
Kuďelásek: Děláme spíš hyperrealisticky, v tomto ohledu se na věc nedíváme z architektonického pohledu, hyperrealistická kvalita se dá snáze překlopit do reklamy.

Vizualizace produktů společnosti LinetVizualizace produktů společnosti Linet

Jak vizualizace vytváříte?
Kuďelásek: Celou budovu a interiér vytvoříme v 3D, všechny objekty jsou 3D. Jsme schopni nasimulovat reálné osvětlení, veškeré materiály jsou fyzikálně správně, stejně tak struktura, barevnost, odrazy, stíny, různé úhly kamery i typy objektivů. Skicovat v 3D je jednodušší a rychlejší, potom z toho vytváříme 2D dokumentaci. Dbáme na každý detail. Je nutné věnovat velkou pozornost dobrému osvětlení scény, zvolit správný pohled, kompozici a v neposlední řadě nasimulovat každý materiál tak, jak je ve skutečnosti tvořen. Takový přístup vyžaduje dlouholeté zkušenosti a cit pro detail. Spousta ateliérů si dělá svoje vizualizace v některých snadno osvojitelných softwarech. Často to ale není ono, jsou to takové omalovánky. Málokdo totiž řeší, jestli ten či onen stín vypadá dobře, nebo zda použitý SW simuluje reálné šíření světla apod. Navíc často modelují jen dům a okolí skládají z fotek. Když je kolem domu zeleň, raději ji rovnou taky uděláme ve 3D.

Trojrozměrné modely těchto předmětů si vždy vytváříte sami?
Kuďelásek: Něco si děláme sami, něco kupujeme z databází. Modely v 3D často poskytují také výrobci nábytku a dalších interiérových prvků, ale ne vždy jsou tyto modely použitelné a tak je opět musíme upravit.

Instruktážní video pro společnost LIKOV

Instruktážní video pro společnost LIKOV

Jak přidáváte do vizualizací osoby?
Kuďelásek: Lidé jsou jediným prvkem, který především ve vizualizacích produktového designu používáme 2D. Fotíme je za stejných světelných podmínek, jako jsou na vizualizaci a až poté je do ní vsadíme. Pokud se jedná o exteriérovou vizualizaci budovy, tak i tady vzhledem k nižšímu detailu na postavu používáme 3D modely skenovaných lidí.

Přesuňme se k produktu. Co když vaši klienti nemají 3D model svého výrobku?
Kuďelásek: Není problém jej vytvořit. Někdy mají zjednodušené výrobní modely. Trojrozměrný model můžeme dát dohromady i podle fotek, případně jej naskenovat 3D skenerem. Takto skenované 3D modely různých objektů či součástí interiérů potom nabízíme dalším designérům a architektům v prodejní platformě 3D modelů – www.allcity3Dmodels.com. Obě oblasti, architektura a reklamní či filmová tvorba se prolínají.

Jak dlouho toto skenování objektu trvá?
Kuďelásek: Kupříkladu jedna sedačka pro tři na optickém skeneru trvá cca 8 hodin podle tvarové složitosti. Následně je třeba sken upravit a optimalizovat včetně mapování a tvorby textur.

Vizualizace projektu Luční dům, klient STAKOHK.cz

Vizualizace projektu Luční dům, klient STAKOHK.cz

Jak držíte krok s vývojem?
Kuďelásek: Stále investujeme do hardware a software, každý počítač s grafickým monitorem a příslušenstvým vyjde na 80-100 tisíc korun, renderovací pracovní stanice na cca čtvrt milionu korun.

Jaké používáte programy?
Kuďelásek: Pracujeme s programy 3Ds max, Cinema 4D, UnrealEngine, občasně Rhino, dále několik renderovacích enginů, produkty Adobe a desítky různých pluginů, pomocí kterých tvoříme lesy, trávu, různé efekty a další prvky scény.

KDO JE VIZUALIZÁTOR?

Každý obor vyžaduje určité předpoklady. Jak je tomu u tvorby vizualizací?
Kuďelásek: Je třeba mít fotografické cítění, ctít malířské principy, tedy pracovat s popředím, středním plánem a pozadím. A samozřejmě kromě znalosti 3D software cit pro detail, estetiku.

Myslíte, že ve vašem případě hrají roli zkušenosti z graffiti scény u některých z vás
Kuďelásek: Lze říci, že tvůrci graffiti v některých případech mají cit pro hezký tvar, písmo, znají domy, mají estetické cítění. Jak známo, řada tvůrců graffiti je považováno za umělce.

Máte ve vaší oblasti velkou konkurenci?
Janoušek: Konkurence je značná, vizualizace dělají studenti za zlomek ceny, vzhledem k minimálním nákladům na SW, HW a další režijní náklady, ale tomu samozřejmě obvykle odpovídá kvalita. Cena může pro někoho být naší nevýhodou, ale nejvyšší kvalita vizualizací zkrátka potřebuje více času a výpočetního výkonu. Díky tomu jsme výrazně lepší, ale i dražší než konkurence. Dlouhodobě budované know-how vyžaduje neustálé sledování technických novinek a souvislé studium v oblasti CG.

Vizualizace kuchyně pro video kampaň, 3d animace, klient Decoland

Vizualizace kuchyně pro video kampaň, 3d animace, klient Decoland

Koliktedy vaše práce stojí?
Janoušek: Vizualizace a zákres do fotografie vyjde na 9-11 tisíc korun (7-9 tis. texturování + materiály bez 3D modelování, doplnění stafáže a rendering + 2000 Kč postprodukce). 3D modelování bytového domu cca 50 bytových jednotek vyjde na 10 až 15 tisíc. 3D modelování terénu (situace) včetně stafáže vyjde na 10 až 15 tisíc korun.  Interiér OP+kuchyň+jídelní část stojí 12–19 tisíc podle náročnosti. V horní hranici se pohybujeme v případě, že se modelují solitéry a prvky vybavení na míru podle architektonického návrhu, nebo se modeluje např. židle či křeslo pro zasazení do interiéru jako reklamní vizualizace.

Řešíte také etickou stránku věci? V 3D zobrazení je snadné přikrášlovat skutečnost.
Janoušek: Rozhodně nechceme lhát obrazem. Raději přiznáváme, chceme, aby vizualizace byly uvěřitelné. Faktem je, že v případě schvalovacích procesů se scéna někdy modeluje tak, aby dům na místo dobře zapadl. Běžné je, že když chceme vizualizovat malý pokoj, jdeme s kamerou mimo dům a odstraníme si konstrukce, aniž bychom ale odstranili původní světelné podmínky. Nejde o lež ve smyslu, že bychom ukazovali nereálný prostor, ale klient si přeje ukázat maximum pokoje na jedné vizualizaci, aby pokoj vypadal co největší. To by se běžným focením provést nedalo.

Může se stát, že vizualizace vypadají lépe než realizace?
Pospíšil: Realizace obvykle vypadá lépe, než vizualiazce. Pokud se realizace udělá správně a vizualizátor korektně pracuje s barvami a materiály. Vždy používáme ve vizualizacích reálné předměty a materiály. Často si je vybíráme v reálném světě a rovnou pořizujeme fotky nebo vzorky, abychom měli porovnání.

Vizualizace interiéru pro klienta STAKOHK.czVizualizace interiéru pro klienta STAKOHK.cz

VIRTUÁLNÍ BUDOUCNOST?

Vaše možnosti se zdají být neomezené, co chystáte do budoucna?
Pospíšil: Nedávno jsme mezi naše produkty zařadili virtuální realitu s využitím VR brýlí. Nasadíte si VR brýle, pro které připravíme speciální formát pro panoramatické 360s zobrazení a cítíte se, jako kdybyste se ocitl např. v reálné budově. Je to velice silný zážitek a to i přes svoje současné technické limity. Tím je stále poměrně malé rozlišení 3D brýlí. Výhodou však je, že cena u tohoto produktu není výrazně vyšší i přes použití pokročilé technologie. Celý VR set budeme mít v již brzy i k pronajmutí na jednotlivé prezentace klientům architektů či designerů. Druhou variantou, jež bude od března 2017 v nabídce, je procházení jakéhokoliv renderovaného prostředí na monitoru v reálném čase podobně jako v 3D počítačové hře. Výhodou bude to, že bude možné rovněž v reálném čase změnit typ podlahy, povrchové materiály, umístit sedačku atp. Tuto prezentaci je možné následně implementovat i do webových stránek.

Otevírá 3D design prostor zapáleným laikům?
Pospíšil: Určitě to tak může být. Honza není architekt, a dělá velice dobré interiéry. Má smysl pro kompozici, barvy a hlavně je pedant na správně provedenou vizualizaci. Dobře se nám spolupracuje, protože já osobně se více zaobírám samotným architektonickým konceptem, nebo se více věnuji tvorbě animací.

Zúčastňujete se architektonických či jiných soutěží?
Janoušek:Býváme přizvání do výběrových řízení, ale i když bychom rádi, tak na otevřené soutěže nám nezbývá čas. Veškerý čas věnujeme zdokonalováním svých dovedností a produktů. Lidé a společnosti, které vyžadují kvalitu nás obvykle oslovují přímo na základě referencí apod.

Odhadem už trávíte více času v 3D světě, než mimo něj.
Janoušek:V tom máte pravdu. Do reálného světa se vracíme obvykle docela pozdě večer. Věříme, že návrhy interiérů a další věci jsme schopni dělat stejně dobře v 3D jako v reálném světě, kde na to máte obvykle jen jeden pokus. Co vytvoříme v 3D bude fungovat i v reálném světě.

ALLCITY

Jakub Janoušek
věk: 34
vzdělání: JAMU, Ateliér divadelního manažerství
specializace: Výkonný a obchodní manažer, 3D skenování

Jan Kudělásek
věk: 33
vzdělání: SŠ Umění a Designu – obor výstavnictví
specializace: Vizualizace, animace – CGI a VFX  

Ing. arch Josef Pospíšil
věk: 31
vzdělání: FA VUT, dokončuje VUT FSI
specializace: Animace, vizualizace, projektová činnost

Vybrané realizace/klienti
LINET spol. s.r.o.
SKANSKA a.s.
ADR s.r.o.
LIKOV, s.r.o.
JECH CZ s.r.o.
LD seating s.r.o.
DECOLAND – design interiors
S T A K O společnost s ručením omezeným – stavební společnost
PRECIOSA Group
JetSurf – motorized board

Autor: Jiří Hloušek

Editor blogu archSPACE je fotografem, textařem a obdivovatelem dobré architektury. Absolvent FSS MU – Mediální studia a žurnalistika. 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies