PoradnaSeriálZelené stavby

Nároky na moderní budovy neustále rostou, nové stavby dnes musejí naplňovat celou řadu požadavků po technické, environmentální i sociální stránce. Zvlášť pro administrativní projekty jsou vysoké standardy samozřejmostí. A nejen ty. Nutností je zelenou stavbu také certifikovat, a zvýšit tak její prestiž. Jednou z nejpopulárnějších metod je BREEAM, která objekty posuzuje v 10 různých kategoriích […]

Poradna

Nový občanský zákoník přichází s řadou nových práv a právních institutů, které umožňují fyzickým i právnickým osobám uspořádat vztahy k nemovitým věcem podle svých hospodářských potřeb. Vedle práva stavby, o kterém jsme psali již dříve, tak vlastníci a další osoby mající nějaký vztah k nemovitosti budou moci nechat do katastru nemovitostí zapsat například budoucí zástavní právo, výměnek, některá vedlejší […]

Poradna

Zásada materiální publicity veřejných seznamů vyžaduje, aby vlastníci nemovitostí a oprávnění z dalších věcných práv aktivně sledovali, jestli je stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu s jejich skutečnými právy. Jinak v krajním případě hrozí, že svoje vlastnické nebo jiné věcné právo ztratí ve prospěch nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru. K tomu, aby se oprávněné osoby včas dozvěděly o změnách údajů, […]

Poradna

Katastr nemovitostí představuje klíčovou databázi údajů o nemovitých věcech na území České republiky. Nový občanský zákoník a s ním související předpisy provedly řadu změn v pravidlech jeho vedení. Jednou z nejdůležitějších novinek je plnohodnotné zavedení tzv. zásady materiální publicity. Tato zásada za určitých okolností umožňuje nabýt vlastnické či jiné věcné právo k nemovité věci od osoby, které toto právo […]

Poradna

V minulém díle našeho seriálu jsme představili právo stavby, které umožňuje legálně stavět na cizím pozemku. Co ale dělat, pokud někdo začne na mém pozemku stavět, aniž by se se mnou dohodl? Z nového občanského zákoníku vyplývá, že otálet se zásahem proti neoprávněné stavbě se vlastníkovi pozemku nemusí vyplatit. Nejprve si udělejme pořádek v pojmech. Právo zřídit na […]

Poradna

Spolu se zásadou „povrch ustupuje půdě“, o které byla řeč v prvním díle seriálu právnických rad, se do českého právního řádu po delší odmlce vrací také takzvané právo stavby. Nový občanský zákoník právo stavby charakterizuje jako právo určité osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu. Znovuzavedení tohoto právního institutu reaguje na potřebu […]

Poradna

Více než šedesát let poté, co byla v souvislosti s kolektivizací zemědělství opuštěna, se s novým občanským zákoníkem do českého právního řádu vrací zásada „povrch ustupuje půdě“. Jedná se o jeden ze základních principů, který uznávají právní řády většiny evropských zemí. V současném českém právu se však jedná o zásadní změnu v chápání vlastnictví pozemků a staveb. Nezvyklé slovní spojení „povrch […]